Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Velkajärjestelyt 2021, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 22.1.2020

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni vuonna 2019 edellisvuodesta 24,6 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2019 käräjäoikeuksiin jätettiin 3 433 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. Hakemuksia jätettiin 1 122 kappaletta (24,6 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Verrattuna edellisvuoteen vireille pantujen velkajärjestelyhakemusten määrä oli poikkeuksellisen pieni vuonna 2019. Tätä selittää osaltaan talous- ja velkaneuvonnan siirtyminen 1.1.2019 voimaan tulleen lain myötä kunnilta valtion oikeusaputoimistoihin, joka hidasti hakemusten käsittelyä vuoden 2019 alusta.

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2010–2019

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2010–2019

Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä jätettiin 44,8 prosenttia vähemmän velkajärjestelyhakemuksia kuin vuotta aiemmin. Vastaavasti vuoden 2019 toisella neljänneksellä jätettiin 19,9 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 15,4 prosenttia vähemmän hakemuksia kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä puolestaan jätettiin 20,2 prosenttia vähemmän hakemuksia kuin vuotta aiemmin.

Aviopuolisot, yhteisvastuulliset kanssavelalliset sekä velallinen ja takaaja voivat hakea velkajärjestelyä yhdessä. Vuonna 2019 tehdyistä velkajärjestelyhakemuksista 187 hakemusta (5,5 prosenttia) oli aviopuolisoiden yhteishakemuksia. Kanssavelallisten kanssa tehtyjä yhteishakemuksia oli 12 kappaletta (0,4 prosenttia). Takaajan kanssa tehtyjä yhteishakemuksia oli yksi kappale. Loput 3 233 hakemusta (94,2 prosenttia) olivat yksittäisten hakijoiden tekemiä. Hakemuksista miesten jättämiä oli 1 753 kappaletta (51,1 prosenttia) ja naisten jättämiä 1 680 kappaletta (48,9 prosenttia).

Velkajärjestelyä haki vuonna 2019 yhteensä 3 409 henkilöä, mikä on 1 103 hakijaa (24,4 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Velkajärjestelyhakemusten määrä ja velkajärjestelyä hakeneiden henkilöiden määrä poikkeavat hieman toisistaan, sillä sama henkilö voi tehdä useita hakemuksia vuodessa.

Vuonna 2019 velkajärjestelyä hakeneet olivat iältään 20–93-vuotiaita. Ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten velkajärjestelyhakemuksia tekivät 45–54-vuotiaat. Lukumäärällisesti eniten hakemusten määrä väheni niin ikään 45–54-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa hakemuksia jätettiin 315 kappaletta (27,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Velkajärjestelyä hakeneiden mediaani-ikä oli 49 vuotta.

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2015–2019

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2015–2019

Perhetyypiltään suurin velkajärjestelyä hakeneiden ryhmä olivat perheisiin kuulumattomat: 45,2 prosenttia kaikista hakijoista. Miehistä perheisiin kuulumattomia oli 48,7 prosenttia ja naisista 41,6 prosenttia. Miehistä avioliittotalouksissa elävät olivat toiseksi suurin ryhmä (27,6 prosenttia). Naisista toiseksi suurimman ryhmän muodostivat yksinhuoltajat (22,6 prosenttia).

Sekä perheisiin kuulumattomia, yksinhuoltajatalouksia että perhetyypiltään tuntemattomia oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa suhteellisesti enemmän kuin koko aikuisväestössä (18 vuotta täyttäneet). Vuonna 2019 velkajärjestelyä hakeneiden joukossa perheisiin kuulumattomia oli 45,2 prosenttia ja yksinhuoltajia 13,6 prosenttia. Vuoden 2018 lopussa perheisiin kuulumattomien osuus aikuisväestöstä oli 31,2 prosenttia ja yksinhuoltajien osuus 6,0 prosenttia.

Velkajärjestelyä hakeneet 2019 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön 2018

Velkajärjestelyä hakeneet 2019 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön 2018

Vuonna 2019 velkajärjestelyä hakeneista 45,8 prosenttia oli työllisiä. Työllisten osuus velkajärjestelyä hakeneista kasvoi 2,8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Velkajärjestelyä hakeneista eläkeläisiä oli 28,6 ja työttömiä 15,3 prosenttia. Eläkeläisten osuus velkajärjestelyä hakeneista kasvoi 3,6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta, työttömien osuus vastaavasti pieneni 4,6 prosenttiyksikköä. Työllisten, opiskelijoiden ja eläkeläisten osuus velkajärjestelyä hakeneiden joukossa oli pienempi kuin koko aikuisväestössä, jossa vuonna 2018 työllisiä oli 53,0, opiskelijoita 5,0 ja eläkeläisiä 32,0 prosenttia. Työttömiä sen sijaan oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa suhteellisesti enemmän kuin koko väestössä, jossa työttömien osuus vuonna 2018 oli 5,7 prosenttia.

Velkajärjestelyä hakeneet 2019 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön 2018

 Velkajärjestelyä hakeneet 2019 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön 2018

Lähde: Velkajärjestelyt 2019, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (234,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 4. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/2019/04/velj_2019_04_2020-01-22_tie_001_fi.html