Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.1.2020

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade år 2019 med 24,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 433 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna år 2019. Antalet ansökningar var 1 122 stycken (24,6 procent) färre än året innan. Jämfört med året innan var antalet anhängiggjorda skuldsaneringsansökningar år 2019 exceptionellt litet. Detta förklaras till en del av att ekonomi- och skuldrådgivningen överfördes från kommunerna till de statliga rättshjälpsbyråerna i och med lagen som trädde i kraft 1.1.2019, vilket fördröjde behandlingen av ansökningar fr.o.m. början av år 2019.


Källa: Skuldsaneringar 2019, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (72,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 22.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 4:e kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2019/04/velj_2019_04_2020-01-22_tie_001_sv.html