Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Velkajärjestelyt 2021, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 20.1.2021

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä kasvoi vuonna 2020 edellisvuodesta 12,5 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2020 käräjäoikeuksiin jätettiin 3 870 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. Hakemuksia jätettiin 429 kappaletta (12,5 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Velkajärjestelyhakemusten määrä oli poikkeuksellisen pieni vuonna 2019. Tätä selittää osaltaan talous- ja velkaneuvonnan siirtyminen 1.1.2019 voimaan tulleen lain myötä kunnilta valtion oikeusaputoimistoihin, joka hidasti hakemusten käsittelyä vuoden 2019 alusta.

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2011–2019

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2011–2019

Aviopuolisot, yhteisvastuulliset kanssavelalliset sekä velallinen ja takaaja voivat hakea velkajärjestelyä yhdessä. Vuonna 2020 tehdyistä velkajärjestelyhakemuksista 218 hakemusta (5,6 prosenttia) oli aviopuolisoiden yhteishakemuksia. Kanssavelallisten kanssa tehtyjä yhteishakemuksia oli 16 kappaletta (0,4 prosenttia). Loput 3 636 hakemusta (94,0 prosenttia) olivat yksittäisten hakijoiden tekemiä. Hakemuksista miesten jättämiä oli 1 971 kappaletta (50,9 prosenttia) ja naisten jättämiä 1 899 kappaletta (49,1 prosenttia).

Velkajärjestelyä haki vuonna 2020 yhteensä 3 838 henkilöä, mikä on 429 hakijaa (12,6 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Velkajärjestelyhakemusten määrä ja velkajärjestelyä hakeneiden henkilöiden määrä poikkeavat hieman toisistaan, sillä sama henkilö voi tehdä useita hakemuksia vuodessa.

Vuonna 2020 velkajärjestelyä hakeneet olivat iältään 21–87-vuotiaita. Ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten velkajärjestelyhakemuksia tekivät 35–44-vuotiaat. Lukumäärällisesti eniten hakemusten määrä kasvoi niin ikään 35–44-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa hakemuksia jätettiin 140 kappaletta (17,5 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Velkajärjestelyä hakeneiden mediaani-ikä oli 49 vuotta.

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2016–2020

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2016–2020

Perhetyypiltään suurin velkajärjestelyä hakeneiden ryhmä olivat perheisiin kuulumattomat: 46,7 prosenttia kaikista hakijoista. Miehistä perheisiin kuulumattomia oli 49,5 prosenttia ja naisista 43,9 prosenttia. Miehistä avioliittotalouksissa elävät olivat toiseksi suurin ryhmä (28,2 prosenttia). Naisista toiseksi suurimman ryhmän muodostivat yksinhuoltajat (22,7 prosenttia).

Sekä perheisiin kuulumattomia, yksinhuoltajatalouksia että perhetyypiltään tuntemattomia oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa suhteellisesti enemmän kuin koko aikuisväestössä (18 vuotta täyttäneet). Vuonna 2020 velkajärjestelyä hakeneiden joukossa perheisiin kuulumattomia oli 45,7 prosenttia ja yksinhuoltajia 13,6 prosenttia. Vuoden 2019 lopussa perheisiin kuulumattomien osuus aikuisväestöstä oli 31,7 prosenttia ja yksinhuoltajien osuus 5,9 prosenttia.

Velkajärjestelyä hakeneet 2020 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön 2019

Velkajärjestelyä hakeneet 2020 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön 2019

Vuonna 2020 velkajärjestelyä hakeneista 47,9 prosenttia oli työllisiä. Työllisten osuus velkajärjestelyä hakeneista kasvoi 2,0 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Velkajärjestelyä hakeneista eläkeläisiä oli 28,5 ja työttömiä 14,9 prosenttia. Eläkeläisten osuus velkajärjestelyä hakeneista pieneni 0,1 prosenttiyksikköä edellisvuodesta, työttömien osuus pieneni 0,4 prosenttiyksikköä. Työllisten, opiskelijoiden ja eläkeläisten osuus velkajärjestelyä hakeneiden joukossa oli pienempi kuin koko aikuisväestössä, jossa vuonna 2019 työllisiä oli 53,1, opiskelijoita 5,0 ja eläkeläisiä 32,0 prosenttia. Työttömiä sen sijaan oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa suhteellisesti enemmän kuin koko väestössä, jossa työttömien osuus vuonna 2019 oli 5,7 prosenttia.

Velkajärjestelyä hakeneet 2020 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön 2019

 Velkajärjestelyä hakeneet 2020 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön 2019

Lähde: Velkajärjestelyt 2020, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (232,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.1.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 4. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/2020/04/velj_2020_04_2021-01-20_tie_001_fi.html