Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 4:e kvartalet

Publicerad: 20.1.2021

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade år 2020 med 12,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 870 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna år 2020. Antalet ansökningar var 429 stycken (12,5 procent) fler än året innan. Antalet ansökningar om skuldsanering var exceptionellt litet år 2019. Detta förklaras till en del av att ekonomi- och skuldrådgivningen överfördes från kommunerna till de statliga rättshjälpsbyråerna i och med lagen som trädde i kraft 1.1.2019, vilket fördröjde behandlingen av ansökningar fr.o.m. början av år 2019.


Källa: Skuldsaneringar 2020, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 4:e kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2020/04/velj_2020_04_2021-01-20_tie_001_sv.html