Julkaistu: 8.7.2004

Veroaste laski edelleen vuonna 2003

Julkisyhteisöjen keräämien verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen osuus bruttokansantuotteesta oli vuonna 2003 44,9 prosenttia. Edellisenä vuonna veroaste oli yhden prosenttiyksikön korkeampi. Veroasteen lasku aiheutuu lähinnä bkt:n kasvusta, sillä verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kokonaiskertymä laski vain 0,2 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 64 038 miljoonaa euroa.

Valtion verokertymä säilyi edellisen vuoden tasolla. Tulo- ja varallisuusveron kertymän supistuminen kompensoitui arvonlisäveron ja autoveron kertymien kasvulla. Kuntien verotulot pienentyivät kunnallisverotulojen supistuessa. Sekä valtion että kuntien yhteisöverojen tuotto aleni voimakkaasti. Valtion verotulojen laskua kiihdyttivät lisäksi vuoden 2003 aikana toteutetut veronkevennykset. Arvonlisäveron ja autoveron kertymien kasvu aiheutuu lähinnä kulutuskysynnän ja autokaupan vilkastumisesta.

Pakollisia sosiaaliturvamaksuja kerättiin hieman edellistä vuotta enemmän. Työeläkemaksujen kertymä jatkoi kasvuaan muiden sosiaaliturvamaksujen kertymien edelleenkin pienentyessä. Sekä työnantajan että vakuutettujen sosiaaliturvamaksuprosenttien tarkastukset selittävät osaltaan tätä kehitystä.

Verot sektoreittain

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 2003*
  milj.euroa                
Kaikki verot 43 853 46 641 49 782 53 950 56 159 62 418 62 334 64 186 64 038
Valtion verot 21 457 23 357 26 069 28 488 29 577 34 310 32 928 34 667 34 671
- tulo- ja varallisuusvero 6 292 7 598 8 466 9 752 10 036 13 973 12 098 12 676 11 806
- arvonlisävero 7 621 7 996 9 143 9 700 10 137 10 869 11 118 11 680 12 301
Kuntien verot 9 761 10 635 10 819 11 767 12 193 13 484 13 807 13 773 13 535
Sosiaaliturvarahastot 12 462 12 484 12 730 13 542 14 246 14 486 15 473 15 640 15 728
Euroopan unioni 173 165 165 153 142 139 127 106 104
  BKT:sta                
Kaikki verot 46,0 % 47,3 % 46,5 % 46,4 % 46,8 % 48,0 % 46,0 % 45,9 % 44,9 %
Valtion verot 22,5 % 23,7 % 24,4 % 24,5 % 24,7 % 26,4 % 24,3 % 24,8 % 24,3 %
- tulo- ja varallisuusvero 6,6 % 7,7 % 7,9 % 8,4 % 8,4 % 10,7 % 8,9 % 9,1 % 8,3 %
- arvonlisävero 8,0 % 8,1 % 8,5 % 8,3 % 8,4 % 8,4 % 8,2 % 8,4 % 8,6 %
Kuntien verot 10,2 % 10,8 % 10,1 % 10,1 % 10,2 % 10,4 % 10,2 % 9,9 % 9,5 %
Sosiaaliturvarahastot 13,1 % 12,7 % 11,9 % 11,6 % 11,9 % 11,1 % 11,4 % 11,2 % 11,0 %
Euroopan unioni 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %

Lähde: Verot ja veronluonteiset maksut 2003, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sari Kuisma (09) 1734 3756, skt.95@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 8.7.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vermak/2003/vermak_2003_2004-07-08_tie_001.html