Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 28.2.2005

Veroaste jatkoi laskuaan vuonna 2004

Julkisyhteisöjen keräämien verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen osuus bruttokansantuotteesta oli 44,1 prosenttia vuonna 2004. Edellisenä vuonna veroaste oli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi. Yhtä alhainen veroaste on ollut viimeksi vuonna 1989. Veroasteen lasku johtui bruttokansantuotteen kasvusta, sillä verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kokonaiskertymä nousi 2,9 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 66 miljardia euroa.

Valtion verokertymä nousi edellisestä vuodesta kolme prosenttia. Kasvaneet arvonlisäverotulot heijastivat vahvistunutta kulutus- ja investointikysyntää, ja alkoholijuomaveron tuotto putosi odotetusti. Kuntien verotulot kasvoivat hitaammin, vajaalla kahdella prosentilla. Sekä valtion että kuntien tuloverokertymät olivat nousussa ansiotuloverotuksen kevennyksistä huolimatta. Tuloveron tuottoa kasvattivat mm. palkkasumman kasvu ja yritysten parantuneiden tulosten takia kohonnut yhteisöveron tuotto.

Pakollisia sosiaaliturvamaksuja kerättiin 3,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Suhteellisesti eniten kasvoivat työttömyysvakuutusmaksut maksuprosenttien tarkistusten seurauksena.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain

  Milj. euroa
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2004*
Kaikki verot 49 782 53 950 56 159 62 418 62 334 64 186 64 188 66 044
Valtion verot 26 069 28 488 29 577 34 310 32 928 34 667 34 825 35 856
   tulo- ja varallisuusvero 8 466 9 752 10 036 13 973 12 098 12 676 11 806 12 319
   arvonlisävero 9 143 9 700 10 137 10 869 11 118 11 680 12 455 12 817
Kuntien verot 10 819 11 767 12 193 13 484 13 807 13 773 13 538 13 778
Sosiaaliturvarahastot 12 730 13 542 14 246 14 486 15 473 15 640 15 721 16 280
Euroopan unioni 165 153 142 139 127 106 104 130
  % BKT:sta
Kaikki verot 46,5 % 46,4 % 46,8 % 48,0 % 46,0 % 45,8 % 44,8 % 44,1 %
Valtion verot 24,4 % 24,5 % 24,7 % 26,4 % 24,3 % 24,7 % 24,3 % 23,9 %
   tulo- ja varallisuusvero 7,9 % 8,4 % 8,4 % 10,7 % 8,9 % 9,0 % 8,2 % 8,2 %
   arvonlisävero 8,5 % 8,3 % 8,4 % 8,4 % 8,2 % 8,3 % 8,7 % 8,6 %
Kuntien verot 10,1 % 10,1 % 10,2 % 10,4 % 10,2 % 9,8 % 9,4 % 9,2 %
Sosiaaliturvarahastot 11,9 % 11,6 % 11,9 % 11,1 % 11,4 % 11,1 % 11,0 % 10,9 %
Euroopan unioni 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %

* = ennakkotieto

Lähde: Verot ja veronluonteiset maksut 2004, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Sainio (09) 1734 2686 skt.95@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 28.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vermak/2004/vermak_2004_2005-02-28_tie_001.html