Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 11.7.2014

Verokertymä kasvoi 3,9 prosenttia vuonna 2013

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,9 prosenttia vuonna 2013. Kertymä oli yhteensä 88,6 miljardia euroa. Veroaste oli 44,0 prosenttia. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Veroaste kasvoi 1,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Tiedot käyvät ilmi kansantalouden tilinpidon vuotta 2013 koskevista ennakkotiedoista. Veroaste on nyt aiempaa alemmalla tasolla, koska kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistuksen myötä bruttokansantuote kasvoi.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain, 2012 - 2013 1)

Sektori Vuosi Miljoonaa euroa Suhde BKT:hen, %
S13+S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan unionin toimielimet 2012 85 269 42,8
2013 88 589 44,0
S1311 Valtionhallinto 2012 40 480 20,3
2013 42 080 20,9
S1313 Paikallishallinto 2012 19 359 9,7
2013 20 726 10,3
S1314 Sosiaaliturvarahastot 2012 25 245 12,7
2013 25 616 12,7
S212 Euroopan unionin toimielimet 2012 185 0,1
2013 167 0,1
1) Ennakkotieto

Erityisesti kotitalouksien tuloveron, arvonlisäveron ja yhteisöveron kertymät kasvoivat. Arvonlisäveroa kertyi 18,8 miljardia euroa, mikä on 4,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012. Kasvuun vaikutti arvonlisäverokantojen korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä vuoden 2013 alusta. Kotitalouksien tuloveron määrä nousi 4,2 prosenttia ja oli yhteensä 25,8 miljardia euroa. Yhteisöveron kertymä kasvoi 13,8 prosenttia 4,7 miljardiin euroon. Lisäksi perintö- ja lahjaveron, tupakkaveron sekä ajoneuvoveron kertymä kasvoi selvästi aiemmasta. Alkoholiveron, energiaveron sekä autoveron kertymä pieneni. Vuoden 2013 uusista veroista pankkiveroa kertyi 134 miljoonaa euroa. Yleisradiovero sisältyy kotitalouksien tuloveron ja yhteisöveron kertymään. Ennakkoarvion mukaan yleisradioveron kokonaiskertymä on noin 500 miljoonaa euroa, josta noin 480 miljoonaa euroa sisältyy kotitalouksien tuloveroon.

Valtion verokertymä oli vuonna 2013 yhteensä 42,1 miljardia euroa ja kasvoi 4,0 prosenttia vuotta aiemmasta. Kuntien verokertymä oli 20,7 miljardia euroa ja kasvoi 7,1 prosenttia. Sosiaaliturvarahastojen pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymän kasvu hidastui 1,5 prosenttiin. Pakollisten sosiaaliturvamaksujen määrä oli 25,6 miljardia euroa. Verojen ja veronluonteisten maksujen osuus julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaistuloista oli noin 79 prosenttia vuonna 2013.

Nettoveroaste kasvoi 18,6 prosenttiin vuoden 2012 18,2 prosentista. Nettoveroaste lasketaan vähentämällä veroasteesta julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksille maksamien tukipalkkioiden sekä tulon- ja pääomansiirtojen osuus.

Kansantalouden tilinpidon EKT 2010–uudistuksen vaikutukset

Euroopan Unionissa siirrytään uuteen tilinpitojärjestelmään (EKT 2010, englanniksi ESA 2010) syyskuun lopussa 2014. Tilinpidon tiedot pohjautuvat tuolloin uuteen EKT 2010 -menetelmäkäsikirjaan. Suomen osalta uuteen järjestelmään siirryttiin 11.7.2014 julkaistuissa kansantalouden tilinpidon tiedoissa. Uudistukseen ei sisälly paljoakaan perustavanlaatuisia muutoksia, mutta sen myötä kansantalouden tilinpidon järjestelmä päivittyy ajantasaisemmaksi suhteessa nykyiseen taloudelliseen ympäristöön ja vastaa tietojen käyttäjien uusiin tietotarpeisiin. Uudistuksen myötä bruttokansantuotteen arvo kasvaa kaikkina vuosina. Tämä vaikuttaa veroasteeseen, joka kuvaa verojen ja palkollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Tarkempia tietoja kaikista EKT 2010 -uudistuksen vaikutuksista löytyy kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistuksen Internet-sivuilta osoitteesta https://www.stat.fi/til/ekt2010.html .

Veroihin ja veroluonteisiin maksuihin uudistus vaikuttaa arvonlisäveron uudistuneen käsittelyn, bruttokansantuotteen kasvun sekä muutamien pienempien muutosten kautta. EKT 2010 -uudistuksen yhteydessä kuntien ja kuntayhtymien maksaman ja kunnille palautetun arvonlisäveron tietolähteenä siirryttiin käyttämään verohallinnon tietoja vuodesta 2002 alkaen, koska aiemmin tietolähteenä käytetty kuntataloustilasto ei sisältänyt liikelaitosten arvonlisäveroa. Uudistuksen seurauksena arvonlisäverokertymä ja veroaste nousivat. Nettoluotonantoon muutoksella ei ole vaikutusta. Lisäksi aikasarjauudistuksen yhteydessä ajoneuvojen rekisteröintimaksu muutettiin maksusta veroksi. Muutos tehtiin vuodesta 1997 alkaen.

Uusi ja vanha veroaste 1975–2013*

Uusi ja vanha veroaste 1975–2013*
* Ennakkotieto

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Peltonen 029 551 3464, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (277,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 11.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vermak/2013/vermak_2013_2014-07-11_tie_001_fi.html