Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 12. Sanomalehtien lukemisen useus, 15 vuotta täyttäneet (1991, 2002, 2009, 2017) %

15 vuotta täyttäneet Päivittäin Useana päivänä viikossa Kerran viikossa 1-3 krt kuussa Harvemmin Ei koskaan Tieto puuttuu Yhteensä N(painot.)
Sukupuolet yhteensä 1991 85 9 3 1 1 1 0 1) 100 4054
2002 80 11 5 1 2 1 0 100 3151
2009 74 13 6 2 3 2 0 100 4403
2017 62 18 7 4 5 2 0 100 6715
Miehet 1991 87 8 2 1 1 1 0 100 1948
2002 82 10 4 1 2 1 0 100 1542
2009 75 12 6 2 3 2 0 100 2053
2017 63 18 7 3 6 3 0 100 3278
Naiset 1991 84 10 3 1 1 1 0 100 2106
2002 78 13 6 1 1 1 0 100 1609
2009 73 13 7 2 4 2 - 2) 100 2350
2017 62 19 7 5 5 2 0 100 3436
Sosioekonominen asema yhteensä 1991 85 9 3 1 1 1 0 100 4054
2002 80 11 5 1 2 1 0 100 3151
2009 74 13 6 2 3 2 0 100 4403
2017 62 18 7 4 5 2 0 100 6715
Yrittäjä (0-1) 1991 91 6 1 0 1 0 - 100 380
2002 93 5 2 - - 0 - 100 222
2009 81 10 4 2 1 1 - 100 319
2017 69 16 7 5 3 1 - 100 325
Ylempi toimihenkilö (2) 1991 92 4 3 1 - - - 100 384
2002 88 8 2 1 0 0 - 100 382
2009 81 12 4 1 1 1 - 100 624
2017 66 20 5 3 4 1 0 100 844
Alempi toimihenkilö (3) 1991 88 7 2 1 1 0 - 100 713
2002 84 11 3 1 1 - - 100 536
2009 73 16 7 2 2 1 - 100 801
2017 60 24 7 4 4 1 0 100 1061
Työntekijä (4-5) 1991 85 9 3 1 1 0 0 100 775
2002 79 13 4 1 2 1 - 100 515
2009 70 15 8 1 3 2 - 100 647
2017 55 22 9 5 7 2 - 100 731
Eläkkeellä tai pitkäaikaissairas (6) 1991 86 8 2 1 1 2 0 100 1012
2002 87 6 3 - 2 2 0 100 826
2009 86 4 2 1 4 3 0 100 1209
2017 82 8 4 1 3 2 1 100 2122
Työtön (7) 1991 79 12 5 1 1 1 1 100 191
2002 61 19 10 4 1 4 - 100 175
2009 55 21 8 4 8 3 - 100 289
2017 42 28 11 4 10 5 1 100 393
Opiskelija tai koululainen (8) 1991 75 16 6 1 0 1 0 100 455
2002 52 24 14 5 4 1 - 100 400
2009 45 26 15 5 6 3 - 100 384
2017 29 28 16 10 11 5 0 100 863
Omaa kotitaloutta hoitava tai muu (9) 1991 77 14 5 1 2 1 1 100 144
2002 75 13 6 3 1 3 - 100 95
2009 55 15 14 3 7 6 - 100 113
2017 50 25 11 3 5 5 1 100 210
1) 0 = Suure on pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
2) -= Ei yhtään

Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, Juha Haaramo 029 551 3666

Vastaava osastopäällikkö: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
Lukemisen muutokset 2017, Liitetaulukko 12. Sanomalehtien lukemisen useus, 15 vuotta täyttäneet (1991, 2002, 2009, 2017) % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.4.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vpa/2017/03/vpa_2017_03_2019-04-25_tau_012_fi.html