Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Arvonlisäys perushintaan toimialoittain

  Milj. euroa Osuus, % Volyymin muutos, %
2003* 2004* 2003* 2004* 2003* 2004*
Maatalous  1 547 1 539 1,2 1,2 -4,9 -2,8
Metsätalous 2 494 2 416 2,0 1,9 2,1 -0,8
Metsästys, riistanhoito ja kalastus 144 131 0,1 0,1 -4,7 -4,3
Mineraalien kaivu 351 352 0,3 0,3 -1,5 -14,9
Tehdasteollisuus 28 224 28 728 22,7 22,1 0,5 5,9
     Puu- ja paperiteollisuus 6 554 6 666 5,3 5,1 1,8 5,4
     Metalliteollisuus 14 637 14 257 11,8 11,0 0,1 7,8
     Muu teollisuus 7 033 7 805 5,7 6,0 -0,3 2,0
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2 829 3 106 2,3 2,4 10,8 1,2
Rakentaminen 6 559 6 989 5,3 5,4 2,0 2,7
     Talonrakentaminen 5 092 5 410 4,1 4,2 3,0 3,0
     Maa- ja vesirakentaminen 1 467 1 579 1,2 1,2 -1,6 1,5
Kauppa 13 122 14 043 10,5 10,8 5,0 6,9
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 818 1 837 1,5 1,4 0,8 0,3
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 13 595 14 062 10,9 10,8 2,4 5,4
Rahoitus- ja vakuutustoiminta  2 961 3 396 2,4 2,6 1,2 1,7
Asuntojen omistus ja vuokraus 10 915 11 301 8,8 8,7 0,8 1,4
Muu kiinteistötoiminta 2 774 2 999 2,2 2,3 4,2 4,2
Liike-elämän palvelut 9 010 9 532 7,2 7,3 5,2 2,5
Hallinto, pakollinen sos.vakuutus 6 399 6 653 5,1 5,1 1,4 -0,1
Koulutus 6 341 6 650 5,1 5,1 0,5 1,0
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 10 682 11 266 8,6 8,7 1,6 2,0
Muut palvelut 4 668 4 929 3,8 3,8 0,5 2,0
Bruttokansantuote perushintaan  124 433 129 929 100,0 100,0 1,9 3,6
     Alkutuotanto  4 185 4 086 3,3 3,1 -0,8 -1,7
     Jalostus   37 963 39 175 30,5 30,2 1,3 4,9
     Julkisyhteisöjen palvelut 23 218 24 228 18,7 18,6 0,9 0,5
     Yksityiset palvelut 59 067 62 440 47,5 48,1 3,0
4,2
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 19 374 19 796     5,7 4,0
Bruttokansantuote markkinahintaan 143 807 149 725     2,4 3,6

Päivitetty 14.7.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2004, Arvonlisäys perushintaan toimialoittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtp/2004/vtp_2004_2005-07-14_tau_001.html