Liitetaulukko 2. Volyymin vuosimuutosten tarkentuminen, %

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Bruttokansantuote markkinahintaan 1. julkistus 5,5 4,4 0,9 -7,8 3,1 2,9 -0,2 -1,4 -0,1 0,4 1,6
Edellinen julkistus 4,1 5,2 0,7 -8,3 3,0 2,6 -1,4 -0,8 -0,6 0,3 1,6
Uusin julkistus 4,1 5,2 0,7 -8,3 3,0 2,6 -1,4 -0,8 -0,6 0,3 1,4
Tarkentuminen, %-yks. (uusin miinus ensimmäinen) -1,4 0,8 -0,2 -0,5 -0,1 -0,3 -1,2 0,6 -0,5 -0,2 -0,2
Tuonti 1. julkistus 5,4 4,1 -1,3 -22,3 2,6 0,1 -3,7 -1,8 -1,4 -1,2 2,0
Edellinen julkistus 6,7 7,4 7,9 -16,9 6,5 6,0 1,6 0,5 -1,3 3,1 2,0
Uusin julkistus 6,7 7,4 7,9 -16,9 6,5 6,0 1,6 0,5 -1,3 3,1 2,5
Tarkentuminen, %-yks. (uusin miinus ensimmäinen) 1,3 3,3 9,2 5,4 3,9 5,9 5,3 2,3 0,1 4,3 0,4
Vienti 1. julkistus 10,7 4,8 -1,1 -24,3 5,1 -0,8 -1,4 0,3 -0,4 0,4 0,7
Edellinen julkistus 10,1 9,1 6,6 -20,1 6,2 2,0 1,2 1,1 -2,7 2,0 0,7
Uusin julkistus 10,1 9,1 6,6 -20,1 6,2 2,0 1,2 1,1 -2,7 2,0 0,5
Tarkentuminen, %-yks. (uusin miinus ensimmäinen) -0,6 4,3 7,7 4,2 1,1 2,8 2,6 0,8 -2,4 1,6 -0,2
Kulutusmenot 1. julkistus 2,3 2,8 1,9 -1,3 1,9 2,6 1,4 -0,3 -0,1 0,8 1,4
Edellinen julkistus 3,2 2,8 2,0 -1,4 2,1 2,0 0,4 0,0 0,4 1,1 1,4
Uusin julkistus 3,2 2,8 2,0 -1,4 2,1 2,0 0,4 0,0 0,4 1,1 1,5
Tarkentuminen, %-yks. (uusin miinus ensimmäinen) 0,9 0,0 0,1 -0,1 0,2 -0,6 -1,0 0,3 0,4 0,2 0,1
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 1. julkistus 5,1 7,6 1,0 -13,4 0,8 4,6 -2,9 -4,6 -5,1 -1,1 5,2
Edellinen julkistus 1,3 10,0 0,3 -12,5 1,1 4,1 -1,9 -4,9 -2,6 1,1 5,2
Uusin julkistus 1,3 10,0 0,3 -12,5 1,1 4,1 -1,9 -4,9 -2,6 1,1 5,2
Tarkentuminen, %-yks. (uusin miinus ensimmäinen) -3,8 2,4 -0,7 0,9 0,3 -0,5 1,0 -0,3 2,5 2,1 0,0

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2016, ennakko. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Rothovius 029 551 3360, Pekka Tamminen 029 551 2460, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 16.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2016, Liitetaulukko 2. Volyymin vuosimuutosten tarkentuminen, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/2016/vtp_2016_2017-03-16_tau_002_fi.html