Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.6.2020

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 350 euroa vuonna 2019

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3 350 ja keskiarvoansio 3 764 euroa kuukaudessa vuonna 2019. Miesten mediaaniansio oli 3 777 ja naisten 2 972 euroa. Parhaiten palkattuun kymmenykseen kuuluvat ansaitsivat vähintään 5 750 euroa kuukaudessa ja pienipalkkaisimman kymmenen prosentin ansiot olivat 2 232 euroa tai pienemmät. Säännöllisen ansion indeksin ennakoitu vuosinousu yksityisen sektorin kuukausipalkkaisilla oli 2,0 prosenttia vuonna 2019.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansioiden desiilit vuonna 2019 ammatin pääluokan mukaan

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansioiden desiilit vuonna 2019 ammatin pääluokan mukaan

Yleisimmät ammatit myynnin tehtävissä

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien yleisin ammattiryhmä Ammattiluokituksen 2010 nelinumerotasolla oli 5223 Myyjät. Ammattiluokassa oli noin 38 000 palkansaajaa ja sen yleisimpiä ammattinimikkeitä olivat esimerkiksi myyjä, elintarvikemyyjä, liikennemyymälätyöntekijä, vuoropäällikkö ja automyyjä. Myyjät-ammattiluokkaan kuuluvien kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio oli 2 453 euroa kuukaudessa.

Toiseksi yleisin (34 000 palkansaajaa) ammattiluokka oli 3322 Myyntiedustajat, johon luokitellaan esimerkiksi ammattinimikkeet myyntipäällikkö, tekninen myyjä, myyntiedustaja, asiakkuuspäällikkö ja tuotepäällikkö. Myyntiedustajien mediaaniansio oli 4 000 euroa. Myyntiedustajien palkkahajonta oli suurta: vähiten tienanneen kymmenyksen ansiot olivat 2 645 euroa tai vähemmän, kun taas eniten tienannut kymmenys sai palkkaa vähintään 6 127 euroa.

Kolmanneksi yleisin (19 000 palkansaajaa) ammattiluokka oli 2512 Sovellussuunnittelijat, jossa yleisimpiä ammattinimikkeitä olivat software developer, senior software developer, ohjelmistosuunnittelija, sovellusasiantuntija ja software engineer. Sovellussuunnittelijoiden mediaaniansio oli 4 291 euroa.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Mikäli palkansaajat järjestetään jonoon ansioiden suuruusjärjestyksessä, keskimmäisen palkansaajan palkka on mediaaniansio.

Yleisimmissä ammattiryhmissä miesten ja naisten ammatteja

Miesten ja naisten suuntautuminen erilaisiin tehtäviin näkyi yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten yleisimmissä ammattiryhmissä. Selvästi miesvoittoisia ammattiryhmiä olivat 2512 Sovellussuunnittelijat (miehiä 80 prosenttia palkansaajista), 9333 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. (74 %), 2511 Sovellusarkkitehdit (80 %) ja 3115 Konetekniikan asiantuntijat (90 %). Naisvoittoisia ammattiryhmiä olivat taas 5321 Lähihoitajat (naisia 89 prosenttia palkansaajista) ja 4120 Yleissihteerit (87 %).

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän ansiot ammattiluokituksen nelinumerotasolla (AML 2010) vuonna 2019

Ammattiluokka Lukumäärä Säännöllisen työajan ansion mediaani
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
5223 Myyjät 37 542 16 087 21 454 2 453 2 662 2 363
3322 Myyntiedustajat 33 915 21 809 12 106 4 000 4 258 3 579
2512 Sovellussuunnittelijat 19 373 15 588 3 785 4 291 4 342 4 041
5321 Lähihoitajat 18 102 2 077 16 025 2 538 2 552 2 537
5120 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät 17 630 5 749 11 881 2 492 2 569 2 454
2310 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat 17 476 8 535 8 942 4 502 4 594 4 389
9333 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. 15 954 12 768 3 187 2 432 2 476 2 251
2511 Sovellusarkkitehdit 15 053 11 118 3 935 4 894 5 017 4 584
3115 Konetekniikan asiantuntijat 14 803 13 314 1 489 3 679 3 717 3 420
4120 Yleissihteerit 14 799 1 855 12 944 2 746 2 800 2 743

Tilastokeskuksen palkka-aineisto koostuu työnantajajärjestöjen sekä Tilastokeskuksen keräämistä tiedoista. Yksityisen sektorin kuukausipalkkatilasto kuvaa järjestäytyneiden yritysten noin 620 000 ja järjestäytymättömien yritysten noin 128 000 palkansaajaa. Tilaston lähteenä olevat palkkatiedot koostuvat järjestäytyneiden yritysten 482 000 ja järjestäytymättömien yritysten 46 000 palkansaajan tiedoista, jotka korotetaan tutkimuskehikon tasolle. Palkkatiedoista suurin osa on kerätty syyskuulta, joka on Elinkeinoelämän keskusliiton keräämien tietojen sekä Tilastokeskuksen oman otoksen viiteajankohta. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon palkkatiedot ovat kesäkuulta ja muut palkka-aineistot lokakuulta.

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan ansio sisältää kuukausipalkan, työaikalisät, luontoisetujen verotusarvon ja provision/myyntipalkkion keskimäärin kuukaudessa. Ylitöiden ja tulospalkkioiden osuutta ei lasketa tähän ansiokäsitteeseen. Kuukausipalkkatilasto sisältää kokoaikaiset kuukausipalkkaiset palkansaajat. Osa-aikaisiksi luokitellaan palkansaajat, joiden säännöllinen viikkotyöaika on alle 90 prosenttia alan yleisestä työajasta.


Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Ahtonen 029 551 3536, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (295,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yskp/2019/yskp_2019_2020-06-24_tie_001_fi.html