Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön tässä tilastossa vuoden 2008 aineistossa

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivuilla. Itse TOL 2008-luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin luokitussivuilla.

Tässä tilastossa luokitus otetaan käyttöön vuoden 2008 aineistossa. Toimialaluokitusta käytetään yritysten taustatietoina Tilastokeskuksen tietoja täydentävän otoksen muodostamisessa. Tilaston tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös TOL 2002 mukaiset tiedot vuoden 2008 tietojen osalta.

TOL 2008-siirtymän aiheuttamat muutokset

Tilastossa luokitellaan yritykset toimialoittain toimialaluokituksen mukaisesti. Vuosien 2002-2008 aineistoissa on käytetty toimialaluokitus 2002 (TOL 2002) ja vuoden 2009 alussa otetaan käyttöön toimialaluokitus 2008 (TOL 2008), joka perustuu Euroopan unionin toimialaluokitukseen NACE Rev. 2:een. Vuoden 2008 tiedoissa käytetään sekä toimialaluokitus 2002 että 2008.

Tässä tilastossa sovellettu TOL 2008 luokitus

Tässä tilastossa on mukana ne toimialaluokituksen pääluokat ja 5-numeroluokat, joissa on toimintaa yksityisellä sektorilla. Käytettyjen luokkien yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät luokitussivuilta.

Taannehtivien tietojen julkaiseminen TOL 2008 luokituksella

Tilastossa ei päivitetä taannehtivia tietoja TOL 2008 luokituksella.

TOL 2008 ja TOL 2002 tietojen käyttö

Siirtymäkauden ajan tilastossa on käytössä sekä TOL 2008:n että TOL 2002:n mukaiset taustatiedot.

Pääluokkien vastaavuudet TOL 2008- ja TOL 2002 -luokituksissa ovat pääosin seuraavat:

TOL 2008 TOL 2002
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous A Maatalous, riistatalous ja metsätalous
B Kalatalous
B Kaivostoiminta ja louhinta C Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus D Teollisuus
- paitsi kustannustoiminta (luokka 221) pääluokkaan J ja kierrätys (37) luokkaan E
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
- paitsi vesihuolto (41)luokkaan E
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
- vesihuolto
O Muut yhteiskunnalliset palvelut
- ympäristöhuolto (90)
D Teollisuus
- kierrätys (37)
F Rakentaminen F Rakentaminen
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
- kiinteistöjen rakennuttaminen (7011)
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus
- paitsi henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus (527) luokkaan S
H Kuljetus ja varastointi I Kuljetus, varastointi ja tieTOLiikenne
- paitsi teleliikenne (642) luokkaan J ja matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta (633) luokkaan N
J Informaatio ja viestintä D Teollisuus
- kustannustoiminta (221)
I Kuljetus, varastointi ja tieTOLiikenne
- teleliikenne (642)
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
- tietotekniikkapalvelut (72)
O Muut yhteiskunnalliset palvelut
- elokuva- ja videotoiminta (921), radio- ja televisiotoiminta (922) ja uutistoimistot (924)
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta J Rahoitustoiminta
L Kiinteistöalan toiminta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
- kiinteistöalan palvelut (70) paitsi talojen rakennuttaminen ja kiinteistönhoito
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
- tutkimus ja kehittäminen (73), muista liike-elämän palveluista (74) mm. lakiasiat ja laskentatoimi, liikkeenjohdon konsultointi, tekniset palvelut, mainostoimistot, valokuvaus ym.
N terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut
- eläinlääkintäpalvelut (852)
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
- kiinteistöalan palveluista (70) kiinteistönhoito, vuokrauspalvelut (71) sekä muista liike-elämän palveluista (74) työvoimapalvelut, turvallisuuspalvelut, siivouspalvelut ym.
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
- matkatoimistot ja muut matkailupalvelut (633)
F Rakentaminen
- viherpalvelut
O Muut yhteiskunnalliset palvelut
- ulkotilojen hoito
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
P Koulutus M Koulutus
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
- paitsi eläinlääkintäpalvelut (852)
R Taiteet, viihde ja virkistys O Muut yhteiskunnalliset palvelut
- kulttuuri- ja viihdetoiminta (osa 923), kirjastot, arkistot, museot ja muut kulttuurilaitokset (925), urheilun liittyvä toiminta (926), rahapelit (osa 927)
S Muu palvelutoiminta O Muut yhteiskunnalliset palvelut
- järjestötoiminta (91), muut palvelut (930)
D Teollisuus
- mm. huonekalujen korjaus luokasta (361)
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus
- henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus (527)
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
- tietokoneiden korjaus

Vanhan ja uuden luokituksen mukaisia tarkempien luokitustasojen tietoja voidaan käyttää parhaiten yhdessä luokitusavaimen avulla. Osa vanhoista 5-numeroluokista kääntyy suoraan uudeksi 5-numeroluokaksi (434 luokkaa). Avaimesta voidaan nähdä, mikä on vastaavuus. Avaimesta TOL 2002/TOL 2008 nähdään myös ns. tähtiluokat eli mihin luokkaan suurin osa vanhan luokan yksiköistä tulee, silloin kun vanha luokka jakaantuu useampaan uuteen luokkaan. Näitä tähtiluokkia on 285. Avaimesta TOL 2008/TOL 2002 näkyy, mistä vanhoista luokista uudet luokat koostuvat.


Päivitetty 6.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yskp/yskp_2009-04-06_luo_001.html