Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin tuntipalkkaiset ammattiluokituksen 2010 kaksinumerotason mukaan vuonna 2019

Ammattiryhmä Lukumäärä Säännöllisen työajan keskiansio, euroa/tunti
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Yhteensä 308 104 243 298 64 806 16,52 17,07 13,97
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat 1 065 647 419 23,96 24,74 22,77
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 448 390 58 19,67 19,88 18,47
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat 385 147 238 25,98 25,32 26,34
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 1 237 1 167 71 19,44 19,61 16,25
32 Terveydenhuollon asiantuntijat 838 331 508 19,09 19,30 18,94
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 736 255 481 17,20 18,80 16,07
34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat 2 798 850 1 948 16,43 17,41 15,66
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat 579 462 117 16,40 16,54 15,47
41 Toimistotyöntekijät 864 190 674 14,98 15,70 14,81
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 1 634 418 1 216 10,60 10,75 10,54
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät 560 268 292 15,28 16,77 13,31
51 Palvelutyöntekijät 2 004 1 027 977 14,77 15,94 12,91
52 Myyjät, kauppiaat ym. 2 226 961 1 265 14,08 15,54 12,63
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 1 116 109 1 007 13,65 14,74 13,48
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 5 676 4 195 1 481 13,53 13,66 13,15
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 3 310 1 563 1 747 10,93 11,51 10,36
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 1 674 1 263 410 13,57 14,00 11,88
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 49 798 47 558 2 240 17,51 17,60 15,52
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 40 877 38 859 2 018 17,27 17,35 15,67
73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät 3 221 2 202 1 019 16,43 16,98 15,20
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 13 367 12 708 659 18,25 18,38 15,50
75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym. 8 687 6 437 2 250 16,60 17,02 15,30
81 Prosessityöntekijät 56 697 44 436 12 261 17,41 17,97 15,29
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 10 774 7 916 2 858 15,65 15,99 14,69
83 Kuljetustyöntekijät 42 351 40 151 2 199 16,85 16,88 16,31
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 26 460 8 148 18 313 11,73 12,07 11,58
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 630 271 359 9,52 9,34 9,66
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 13 112 10 827 2 285 16,25 16,48 15,01
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. 5 185 3 957 1 228 13,11 13,18 12,80

Lähde: Yksityisen sektorin tuntipalkat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila 029 551 3235, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 14.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. 2019, Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin tuntipalkkaiset ammattiluokituksen 2010 kaksinumerotason mukaan vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ystp/2019/ystp_2019_2020-08-14_tau_001_fi.html