Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen efter tvåsiffernivå i yrkesklassificering (AML 2010) år 2019

Utbildningsområde Antal Ordinarie lön euro/timme
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Totalt 308 104 243 298 64 806 16,52 17,07 13,97
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik 1 065 647 419 23,96 24,74 22,77
25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi 448 390 58 19,67 19,88 18,47
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn 385 147 238 25,98 25,32 26,34
31 Experter inom naturvetenskap och teknik 1 237 1 167 71 19,44 19,61 16,25
32 Hälso- och sjukvårdsexperter 838 331 508 19,09 19,30 18,94
33 Experter inom företagsekonomi och administration 736 255 481 17,20 18,80 16,07
34 Juridiska assistenter samt experter inom social- och kultursektorn 2 798 850 1 948 16,43 17,41 15,66
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi 579 462 117 16,40 16,54 15,47
41 Kontorspersonal 864 190 674 14,98 15,70 14,81
42 Kundtjänstpersonal 1 634 418 1 216 10,60 10,75 10,54
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning 560 268 292 15,28 16,77 13,31
51 Servicepersonal 2 004 1 027 977 14,77 15,94 12,91
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. 2 226 961 1 265 14,08 15,54 12,63
53 Vård- och omsorgspersonal 1 116 109 1 007 13,65 14,74 13,48
54 Säkerhets- och bevakningspersonal 5 676 4 195 1 481 13,53 13,66 13,15
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. 3 310 1 563 1 747 10,93 11,51 10,36
62 Arbetare inom skogsbrok och fiske 1 674 1 263 410 13,57 14,00 11,88
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) 49 798 47 558 2 240 17,51 17,60 15,52
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer 40 877 38 859 2 018 17,27 17,35 15,67
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal 3 221 2 202 1 019 16,43 16,98 15,20
74 Personal inom el- och elektronikbranschen 13 367 12 708 659 18,25 18,38 15,50
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. 8 687 6 437 2 250 16,60 17,02 15,30
81 Processarbetare 56 697 44 436 12 261 17,41 17,97 15,29
82 Hopsättare, industriprodukter 10 774 7 916 2 858 15,65 15,99 14,69
83 Transportarbetare 42 351 40 151 2 199 16,85 16,88 16,31
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare 26 460 8 148 18 313 11,73 12,07 11,58
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske 630 271 359 9,52 9,34 9,66
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. 13 112 10 827 2 285 16,25 16,48 15,01
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. 5 185 3 957 1 228 13,11 13,18 12,80

Källa: Timlöner inom den privata sektorn, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila 029 551 3235, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. 2019, Tabellbilaga 1. Timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen efter tvåsiffernivå i yrkesklassificering (AML 2010) år 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2019/ystp_2019_2020-08-14_tau_001_sv.html