Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken över timlöner inom den privata sektorn beskriver antalet timavlönade löntagare och lönenivåer efter kön, ålder, yrkesgrupp och utbildning. Till de viktigaste lönebegreppen hör lön för arbetad tid, som erhålls för ordinarie arbetstid, och lön för arbetad tid, som erhålls för hela arbetstiden. Uppgifterna om timlön samlas in i samarbete med arbetsgivarorganisationerna på så sätt att organisationerna samlar in uppgifterna av sina egna medlemsföretag och Statistikcentralen av icke-organiserade företag. Uppgifterna samlas i huvudsak in för det sista kvartalet: inom servicebranscherna för oktober och inom industrin för ett helt kvartal. Statistiken över timlöner inom jordbruk baserar sig på det material som Landsbygdens Arbetsgivareförbund samlar in av sina medlemmar. Löneuppgifterna om skogsarbetarna beskriver antalet arbetstagare och arbetstimmar, lön för arbetad tid och löneförändringar efter bransch, anställningsförhållande och kön. Statistiken över skogsarbetarnas löner framställs på basis av uppgifter från Skogsstyrelsen, Skogsindustrin r.f., Privatskogsbrukets Arbetsgivare r.f. och skogscentralerna.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/meta_sv.html