Vaalikarttapalvelut

Vaalikarttapalvelut on poistettu käytöstä niiden vanhentuneen tekniikan takia.


Vaalitilastot

Vaalitilastojen sivuilta löytyvät vaaleja koskevat tilastotiedotteet ja tilastojen perustiedot. Yksityiskohtaiset taulukot ovat saatavana tietokannasta. Tietokantataulukot sisältävät myös alla mainittuja vuosia pidempiä aikasarjoja esimerkiksi äänestysaktiivisuudesta ja puolueiden kannatuksesta. Lisäksi tietokannasta on saatavana aiempien vaalikarttapalveluiden aineistot taulukkomuodossa.


Vanhemmat vaalitilastot

Tietoa vanhempien vaalitilastojen lähteistä on koottu Historiallisen tilastotiedon oppaaseen.

Päivitetty 23.3.2023