Testihaastatteluun osallistuminen

Haasteltavien valinta

Henkilöhaastatteluun kutsuttavat valitaan satunnaisesti Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietojärjestelmästä. Jos haastattelu tehdään yrityksille tai yhteisölle, ne valitaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Yhteydenotto ja ajan sopiminen

Ensimmäinen yhteydenotto tehdään puhelimitse tai sähköpostilla. Henkilöhaastatteluissa yhteydenotto voidaan tehdä myös kirjeellä.

Haastattelun aika sovitaan puhelimitse. Henkilöhaastatteluissa sopiminen voidaan tehdä myös muulla välineellä.

Haastattelupaikka

Henkilöhaastattelut tehdään etätestauksina verkossa tai Tilastokeskuksen toimitiloissa osoitteessa Työpajankatu 13, 00580 Helsinki. Tulo-ohje Tilastokeskukseen.

Yritysten ja yhteisöjen haastattelut tehdään etätestauksena verkossa.

Jos sovittu aika ei sovi

Jos et pääse sovittuun tapaamiseen, pyydämme perumaan ajan. Lähetä peruutus yhteydenotossa mainitulle henkilölle.