Kyselylomakkeiden kehittäminen ja testaaminen

Kun tehdään kyselylomaketta, on tärkeää, että kysymykset ja lomake muotoillaan hyvin. Selkeät kysymykset, ymmärrettävät käsitteet ja helppokäyttöiset lomakkeet tekevät vastaamisesta helpompaa ja parantavat tiedon laatua. Ne myös vähentävät aineistojen jälkikäsittelyn tarvetta.

Hyvä kysymys mittaa sitä,
mitä sen on tarkoituskin mitata.

Palvelumme

Tarjoamme kyselylomakkeiden kehittämiseen seuraavia maksullisia palveluita:

  • Tutkimus ja testaaminen
  • Koulutus ja konsultointi

Tutkimus ja testaaminen

Tutkimme ja testaamme kysymyksiä, käsitteitä ja tiedon keräämisen menetelmiä laadullisin menetelmin. Yleisimmät menetelmämme ovat kognitiiviset haastattelut, asiantuntijaraati ja fokusryhmähaastattelu. Lue lisää menetelmistä.

Teemme laadun arviointia sekä suunnitteluvaiheessa oleville että jo käytössä oleville lomakkeille. Käytössämme on erillinen haastattelutila ja välineet haastatteluiden nauhoittamiseen.

Koulutus ja konsultointi

Tarjoamme tilauksesta kyselylomakkeiden ja tiedon keräämisen konsultointia. Suunnittelemme ja toteutamme sopimuksesta tilauskursseja tai yksittäisiä opetusjaksoja. Räätälöimme koulutustilaisuuksien sisällön asiakkaan toiveiden mukaan. Valmiita kurssejamme ovat:

  • Kyselytutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen
  • Kysymisen taito ja kyselylomakkeiden arviointi

Tietoa hinnoittelusta

Hinnat sovitaan tapauskohtaisesti. Tietoa Tilastokeskuksen palveluiden hinnoittelusta.

Päivitetty 14.4.2023