Julkaisut

Tutkimustemme tuloksia ja kansainvälistä tietoa on julkaistu Tilastokeskuksen julkaisuissa (Tieto&Trendit -sivustolla ja Hyvinvointikatsaus-lehdessä).

8/2020 Raatikainen, Riikka Kyselylomakkeet menevät helposti päin mäntyä – auta liittymällä vastaajapaneeli Signaalin jäseneksi (Tieto&trendit)

12/2017 Huhta Jaana, Kallio-Peltoniemi Merja Lomaketestauksen lyhyt historiikki: Sitä saa, miten kysyy (Tieto&trendit)

1/2016 Godenhjelm Petri, Rouhunkoski Jussi Kysymyksillä on yhä paikkansa (Tieto&trendit)

12/2014 Jokinen Marika, Järvensivu Marjaana En osaa sanoa -vastaaminen verkkokyselyissä

9/2014 Kotilainen Ada Lomakkeen selkokielisyys parantaa tiedonkeruun laatua

5/2014 Kotilainen Ada Ulkomaalaistaustaisille kysymys suomalaisuudesta on vaikea

4/2013 Rouhunkoski, Jussi Tiedonkerääjän pitää ottaa huomioon myös käyttäjäkokemus

4/2011 Godenhjelm, Petri ja Rikama, Samuli Globaalit arvoketjut ovat tilastoinnin haaste

3/2011 Ahola, Anja. Käsitteiden kehittäminen kuuluu hyvinvoinnin mittaamiseen

2/2011 Okkonen, Kaisa-Mari. Sairaus – fakta vai kokemus?, (Illness - a fact or an experience?), 

3/2009 Godenhjelm, Petri. Vastaajana yritys – tiedon antajana ihminen

2/2009 Ahola, Anja. Monta menetelmää, monenlaisia vastauksia

4/2008 Järvensivu, Marjaana. Web-kysely ei aina korvaa paperilomaketta

3/2008 Kyllönen, Riitta. Esioletukset vertailevan surveytutkimuksen sudenkuoppina

2/2008 Ahlqvist, Kirsti. Montako jääkaappia teillä on? Esimerkki kulutuksen käsitteellistämisen ja tilastoinnin muutoksesta

4/2007 Ahola, Anja. Lomaketestaus parantaa kansainvälisten tutkimusten vertailtavuutta

3/2007 Lyly-Yrjänäinen, Maija. Työpaikan käsite ei ole nuorille itsestään selvä

2/2007 Godenhjelm, Petri. SurveyLaboratorio vierailee maaseudulla

1/2007 Järvensivu, Marjaana. Lapset lomaketutkimuksen vastaajina

4/2006 Ahola, Anja. Lomaketestaus EU-tilastojen tärkeäksi harmonisoinnin keinoksi

2/2006 Godenhjelm, Petri. Arjen keskustelukäytännöt pätevät myös lomakesuunnittelussa

1/2006 Kallio-Peltoniemi, Merja. Valtasuhteita tilastohaastattelussa (pdf)

4/2005 Ahola, Anja. Koettu terveys on myös inhimillistä pääomaa (pdf)

3/2005 Järvensivu, Marjaana. Työtunnit päiväkirjaan. Ajankäyttötutkimus yliopistojen ja korkeakoulujen opettajien työajasta (pdf)

2/2005 Godenhjelm, Petri. Julkisten palvelujen laadun haastava arviointi ja mittaaminen (pdf)

1/2005 Kallio, Merja. Haastatteluvuorovaikutus lomaketestausmenetelmänä (pdf)

4/2004 Ahola, Anja. Postikysely ja puhelinhaastattelu työolobarometriin vastaamisessa (pdf)

3/2004 Lehtinen, Marjaana. Surveyn kulttuuriset erityispiirteet kansainvälisen vertailun haasteena (pdf)

2/2004 Kallio, Merja. Kansalaisten jäsennyksiä köyhyydestä (pdf)

1/2004 Ahola, Anja. Indikaattorit syntyvät tiedonkeruuprosessin kehyksessä (pdf)

4/2003 Lehtinen, Marjaana. Elinikäinen oppiminen arvioitavana (pdf)

3/2003 Godenhjelm, Petri. Yritysjohtajat laboratoriossa (pdf)

2/2003 Ahola, Anja. Massahaastattelumenetelmien erot väestön hyvinvoinnin kuvaamisessa (pdf)

1/2003 Kallio, Merja. Subjektiivinen köyhyys – ongelmallinen aihealue (pdf)

4/2002 Godenhjelm, Petri. Kysymysjärjestys vaikuttaa vastauksiin (pdf)

3/2002 Lehtinen, Marjaana. Roskaluokalla on väliä! En osaa sanoa -vaihtoehto asenne-, arvo- ja mielipidekysymyksissä. (pdf)

2/2002 Sailas, Raija (toim.). Kysymisen taito. Anja Aholan haastattelu (pdf)

Kirjat

Olemme julkaisseet myös seuraavat kirjat:

Kysymisen taito - SurveyLaboratorio lomaketutkimuksen kehittämisessä. Katsauksia 2002/2. Anja Ahola – Petri Godenhjelm – Marjaana Lehtinen. Julkaisu kuvaa Tilastokeskuksen SurveyLaboratorion teoreettisia lähtökohtia, tutkimusmenetelmiä ja tehtyjä testauksia sekä tulevaisuuden suuntaviivoja. Julkaisu on tarkoitettu oppaaksi palvelujen käyttäjille ja tiedonkeruuhankkeiden suunnittelijoille.

Mitä köyhyys on? Köyhyyden kulttuurisista jäsennyksistä subjektiivisiin merkityksiin. Katsauksia 2004/2. Merja Kallio. Mitä tutkitaan, kun tutkitaan köyhyyttä? Julkaisu käsittelee köyhyyden ilmiöalueen ymmärtämistä kulttuurissamme. Siinä vertaillaan tilastojen ja tutkimusten köyhyysmääritelmiä kansalaisten käsityksiin köyhyydestä. Julkaisu osoittaa, että köyhyyden tutkiminen ja survey-vastausten tulkinta ei ole itsestäänselvyys.