Oppaita ja oppimateriaaleja

Tilasto-opas on verraton tietopaketti faktapohjaisen maailmankuvan rakennusaineeksi. Se soveltuu itsenäiseen opiskeluun kaikille tilastoista ja tilastotiedosta kiinnostuneille, muistinvirkistykseksi aiemmin opittujen tilastoasioiden kertaajille ja kaikille niille, jotka haluavat vahvistaa tilastojen luku- ja käyttötaitovalmiuksiaan. Voit tutustua oppaisiin omatahtisesti ja perehtyä itseäsi kiinnostaviin sisältöihin.

Testaa tietosi -osioissa voit kerrata oppimaasi vastaamalla opassisältöjä koskeviin kysymyksiin.

Tilastotiedonlähteiden hakupalvelu tarjoaa puolestaan kootusti kotimaiset ja kansainväliset tilastotiedonlähteet aiheen, alueen ja tuottajan mukaan.

MOOC - avoin verkkokurssi

Kansantalouden tilinpidon perusteet

Helsingin yliopiston, avoimen yliopiston ja Tilastokeskuksen yhteistyönä toteutettu kaikille avoin verkkokurssi. Opit, mitä kansantalouden tilinpito kuvaa ja miten talouden rattaat pyörivät.

Oppaita ilmiöihin tilastojen takana

Väestö tilastoina

Perusteos väestöilmiöistä. Oppaan luettuasi tunnet väestönkehityksen perusteet, keskeiset käsitteet sekä ymmärrät, miten väestössä tapahtuvat muutokset ohjaavat yhteiskunnallista toimintaa. 

Työelämä tilastoina

Monipuolinen tietopaketti työelämän ilmiöistä. Perusteos kaikille työmarkkinatilastoista kiinnostuneille. 

Indeksit tutuksi

Hinnat muuttuvat talouden suhdanteiden mukana. Mistä on kyse? Tutustu oppaan avulla indeksien käyttöön, laskentaan ja niistä saatavaan hyötyyn. 

Oppaita tilastojen lukutaidon kehittämiseen

Tilastokuviot tutuksi

Tutustu tilastokuvioihin. Tilastojen lukutaito -opasta täydentävä, tilastotiedon graafisia esitystapoja esittelevä perusteos.

Tilastojen lukutaito

Kansalaistaito, jota ilman et enää pärjää. Ota opas avuksesi, kun haluat ymmärtää maailmaa numeroiden takana.

Tehokas tilastotiedonhaku

Tarjoaa tiiviin käsikirjan tilastotiedonhakuun. Opas tarjoaa kaikille tilastoista kiinnostuneille perustiedot tehokkaaseen tiedonhakuun, luokituksiin ja tilastotiedonlähteisiin.

Suomen tilastojen historia

Lähde aikamatkalle suomalaisen tilastoinnin ja tilastotoimen historiaan. Sopii kaikille suomalaisen yhteiskunnan historiatiedosta kiinnostuneille.

Oppaita tutkimus-, opetus- ja koulutyöhön

Tutkimusaineistot etäkäytössä

Tutkija, ota Tilastokeskuksen yksikkötason aineisto käyttöön etäkäyttöpalvelussa oppaan ohjeiden mukaan. Oppaasta on myös englanninkielinen versio Remote Access to Research Data.

Opettajan tilasto-opas

Opettaja, innosta oppilaasi tilastoihin! Opas tarjoaa runsaasti materiaalivinkkejä, joiden avulla tutustumisen tilastojen maailmaan voi aloittaa.

Kuinka teen tilastotutkimuksen?

Koululainen, haluaisitko tehdä pienimuotoisen tutkimuksen? Tämän oppaan käytännönläheisten ohjeiden ja vinkkien avulla pääset hyvin vauhtiin.

Oppaita tilastotiedon lähteistä

Kotimaisen tilastotiedon opas

Kokoaa aiheittain ryhmiteltynä tietoa kotimaisista tilastoista. Erinomainen tiedonlähde kaikille, jotka etsivät luotettavaa tilastotietoa.

Kansainvälisen tilastotiedon opas

Tarjoaa koosteen keskeisistä kansainvälisistä tilastoalan toimijoista ja lähteistä.

Historiallisen tilastotiedon opas

Opastaa historiallisten tilastojen lähteille. Kattava kooste Suomen historiallisista tilastoista kaikille tilastojen historiasta kiinnostuneille.