SeutuNet

Statistiktjänsten SeutuNet är en lättanvänd webbtjänst, som utvecklats för landskapens och kommunernas behov av färsk statistik över den egna regionen.

Tjänsten skräddarsys alltid för kundens eller regionens behov. Statistiken, temakartorna och diagrammen i webbtjänsten uppdateras automatiskt alltid när nya uppgifter kommer ut.

Tjänsten genomförs som en extranetlösning och materialet länkas direkt till landskapets och/eller kommunens egna webbsidor, där det är möjligt att bläddra i och skriva ut bilder och tabeller. Kunden behöver bara lägga till en länk till sina sidor, som förflyttar användaren till tjänsten som rent fysiskt finns på Statistikcentralens webbsidor.

Eftersom bilderna är PowerPoint-presentationer och statistikmaterialet Excel-tabeller, är det enkelt att utnyttja dem som sådana i egna presentationer, utredningar och rapporter.

Prissättningen av statistiktjänsten utgår från antalet tabeller och bilder. Totalpriset räknas ut separat och ett uppdateringsavtal ingås för tjänsten.