Tilläggsuppgifter

Katja Äijö, tfn 029 551 2659
Jukka Saarikoski, tfn 029 551 3420

E-post: palvelut.suhdanne@stat.fi
Personalens e-postadresser: förnamn.efternamn@stat.fi

Postadress:
Statistikcentralen
Företagsstatistik, Konjunkturtjänst för kunder
00022 Statistikcentralen

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, 00580 Helsingfors