Månadsuppgifter om befolkningsförändringar

Databasen Månadsuppgifter om befolkningsförändringar innehåller de färskaste månatliga preliminära uppgifterna över befolkningsförändringar för 2023 samt även slutliga uppgifter för åren 2004-2022 om befolkningsförändringar.

Logga in i databasen

Databasens innehåll

Databasen innehåller bl.a. följande uppgifter:

 • folkökning
 • omflyttning mellan kommuner (in-, ut- och nettoflyttning)
 • in- och utvandring
 • levande födda samt döda.

Tillgängliga områdesindelningar

Tabelluppgifterna kan tabelleras med bl.a. följande områdesindelningar: kommun, välfärdsområde, ekonomisk region, landskap, närings-, trafik- och miljöcentral och hela landet.

Tidtabell för uppdateringarna 2023

 • 25.05.2023 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, april
 • 20.06.2023 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, maj
 • 27.07.2023 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, juni
 • 22.08.2023 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, juli
 • 19.09.2023 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, augusti
 • 12.10.2023 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, september
 • 21.11.2023 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, oktober
 • 19.12.2023 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, november