Månadsuppgifter om befolkningsförändringar

Databasen Månadsuppgifter om befolkningsförändringar innehåller de färskaste månatliga preliminära uppgifterna över befolkningsförändringar för 2023-2024 samt även slutliga uppgifter för åren 2004-2022 om befolkningsförändringar.

Logga in i databasen

Databasens innehåll

Databasen innehåller bl.a. följande uppgifter:

  • folkökning
  • omflyttning mellan kommuner (in-, ut- och nettoflyttning)
  • in- och utvandring
  • levande födda samt döda.

Tillgängliga områdesindelningar

Tabelluppgifterna kan tabelleras med bl.a. följande områdesindelningar: kommun, välfärdsområde, ekonomisk region, landskap, närings-, trafik- och miljöcentral och hela landet.

Tidtabell för uppdateringarna 2024

25.07.2024 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2024, juni
20.08.2024 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2024, juli
24.09.2024 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2024, augusti
24.10.2024 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2024, september
19.11.2024 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2024, oktober
23.12.2024 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2024, november