Månadsuppgifter om befolkningsförändringar

Databasen Månadsuppgifter om befolkningsförändringar innehåller de färskaste månatliga preliminära uppgifterna över befolkningsförändringar för 2022 samt även slutliga uppgifter för åren 2004-2021 om befolkningsförändringar.

Databasen innehåller bl.a. följande uppgifter:

  • folkökning
  • omflyttning mellan kommuner (in-, ut- och nettoflyttning)
  • in- och utvandring
  • levande födda samt döda.

Tabelluppgifterna kan tabelleras med bl.a. följande områdesindelningar: kommun, ekonomisk region, landskap, närings-, trafik- och miljöcentral och hela landet.

 

Tidtabell för uppdateringarna 2022

  • 23.8.2022 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2022, juli
  • 20.9.2022 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2022, augusti
  • 27.10.2022 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2022, september
  • 22.11.2022 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2022, oktober
  • 20.12.2022 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2022, november