Näringsstruktur och sysselsättning

Den omfattande databasen Näringsstruktur och sysselsättning innehåller de färskaste uppgifterna om näringsstruktur och sysselsättning. Databasen innehåller preliminära uppgifter för år 2020 samt slutliga uppgifter för 2010-2019.

Tabellerna i databasen innehåller uppgifter om bl.a. näringsstruktur, sysselsatta och arbetslösa som bor i området, arbetsplatser efter näringsgren, pendling, befolkningens verksamhet, yrkesställning, arbetsgivarsektor och inkomster.

Uppgifterna i databasen kan tabelleras bl.a. med följande områdesindelningar: kommun, ekonomisk region, landskap, närings-, trafik- och miljöcentral och hela landet. Dessutom kan vissa uppgifter tabelleras efter kommunens delområde (kommunens storområde, statistikområde och småområde).