Näringsstruktur och sysselsättning

Den omfattande databasen Näringsstruktur och sysselsättning innehåller de färskaste uppgifterna om näringsstruktur och sysselsättning. Databasen innehåller preliminära uppgifter för år 2021 samt slutliga uppgifter för 2010–2020.

Logga in i databasen

Databasens innehåll

Tabellerna i databasen innehåller uppgifter om bl.a. näringsstruktur, sysselsatta och arbetslösa som bor i området, arbetsplatser efter näringsgren, pendling, befolkningens verksamhet, yrkesställning, arbetsgivarsektor och inkomster.

Tillgängliga områdesindelningar

Uppgifterna i databasen kan tabelleras bl.a. med följande områdesindelningar: kommun, ekonomisk region, landskap, närings-, trafik- och miljöcentral och hela landet. Dessutom kan vissa uppgifter tabelleras efter kommunens delområde (kommunens storområde, statistikområde och småområde).