Uutisia 2.3.2023

Ansiotasoindeksin sektoriluokitusta uudistetaan

Tilastokeskuksen sektoriluokitusta uudistettiin vuoden 2023 alussa, kun uudet hyvinvointialueet aloittivat varsinaisen toimintansa. Myös ansiotasoindeksin sektoriluokat uudistetaan vastaamaan Sektoriluokitus 2023:a. Samalla sektoriluokkien määrä kasvaa nykyisestä neljästä noin kaksinkertaiseksi.

Ansiotasoindeksin sektoriluokat eivät ole aiemmin noudattaneet Tilastokeskuksen virallista sektoriluokitusta. Tilaston sektoriluokituksen uudistaminen yleisen luokituksen mukaiseksi on kuitenkin tarpeen muun muassa vertailukelpoisuuden ja muiden tilastojen tietotarpeiden täyttämiseksi. Ansiotasoindeksin sektoriluokkien uudistaminen virallisen sektoriluokituksen mukaiseksi tarkoittaa merkittäviä muutoksia sektoreiden rakenteisiin. 

Paikallishallinnon sektorit korvaavat kuntasektorin, myös muut sektoriluokat muuttuvat

Paikallishallinto jakautui uudessa sektoriluokituksessa luokkiin S.13131 Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto ja S.13132 Hyvinvointialuehallinto. Näille sektoreille muodostetaan omat indeksit. Lisäksi tuotetaan sukupuolittaiset ja ammattiluokittaiset alaindeksit. Samalla nykyisen kuntasektorin indeksin tuotanto jatkuu uudessa luokituksessa nimellä S.1313 Paikallishallinto.

Myös Valtio-sektorin ja Muut-sektorin rakenteet muuttuvat. Ansiotasoindeksin nykyinen Valtio-sektori vastaa uudessa luokituksessa luokkaa S.13111 Valtion budjettitalous ja yhdessä luokan S.13119 Muut valtionhallinnon yksiköt kanssa nämä muodostavat luokan S.1311 Valtionhallinto, joka on laajempi kokonaisuus kuin nykyisessä indeksissä laskettava valtiosektori.

Ansiotasoindeksin Muut-sektorissa on ollut yliopistot ja muitakin valtiosektoriin virallisessa luokituksessa kuuluvia työnantajia, jotka ovat järjestäytyneet yksityiselle puolelle. Sektoriluokituksen 2023 käyttöönoton myötä nämä työnantajat siirtyvät sektoriin S.13119 Muut valtionhallinnon yksiköt. 

Muut-sektoriin ovat sisältyneet myös työeläkelaitokset ja sosiaaliturvarahastot, joiden yhteinen sektoriluokka on S.1314 Sosiaaliturvarahastot. Jatkossa nämä sisältyvät ylätason luokan S.13 Julkisyhteisöt indeksilaskentaan.

Siirtymä vanhoista työnantajasektoreista sektoriluokitukseen 2023

Taulukko, jonka sisältö on kuvattu tekstissä.

 

Uudet sektori-indeksit julkaistaan vuonna 2024

Ansiotasoindeksin julkaisu uusilla sektoriluokilla on suunniteltu toteutettavaksi sen jälkeen, kun toteutuneita ansiotietoja saadaan kunta-alan ja hyvinvointialueiden palkkatiedustelusta vuodelta 2023. Palkkatietoja julkistetaan keväällä 2024, ja uudet indeksit julkaistaan toukokuussa 2024. 

Ansiotasoindeksin ja sen yhteydessä tuotettavien muiden tilastotietojen tarkkaa sektorirakennetta ei ole vielä lopullisesti määritelty. Sektoriuudistukseen liittyviä tarpeita kartoitetaan kevään 2023 aikana muun muassa Tilastokeskuksen ja sidosryhmien välisessä käyttäjätilaisuudessa

Lisää tietoa ansiotasoindeksin sektoriluokituksen uudistamisesta 

Lisätietoja: yliaktuaari Harri Nummila p. 029 551 3235