Uutisia 7.9.2022

Energia-alan englanninkielinen tietopaketti ilmestynyt

Tilastokeskus on julkaissut Energy in Finland 2022 -tietopaketin. Julkaisuun on koottu energia-alan keskeisimpiä tilastotietoja taulukoina, kuvioina ja infograafeina.

Energy in Finland -julkaisu sisältää tietoja muun muassa energian kokonaiskulutuksesta, uusiutuvista energialähteistä, sähköstä, lämmityksestä, teollisuudesta, liikenteestä sekä kasvihuonekaasupäästöistä. Julkaisussa Suomen tietoja verrataan kansainvälisesti etenkin EU:n tietoihin ja energia- ja ilmastotavoitteisiin.

Electricity generation in the Nordic Countries 2021* Map. Electricity generation in Finland was 68 TWh in 2021*. The shares were: Nuclear power 33%, hydro power 23%, thermal power (fossil) 15%, thermal power (renewables) 17%, wind and solar power 12%. Electricity generation in Sweden was 165 TWh. The shares were: Hydro power 42%, nuclear power 31%, wind and solar power 17%, thermal power (renewables) 8%, thermal power (fossil) 2%. Electricity generation in Norway was 157 TWh. The shares were: Hydro power 91%, wind and solar power 7%, thermal power (fossil) 1%. Electricity generation in Denmark was 32 TWh. The shares were: Wind and solar power 54%, thermal power (fossil) 26%, thermal power (renewables) 20%. Electricity generation in Iceland was 20 TWh. The shares were: Hydro power 70%, thermal power (renewables) 30%. Source: Eurostat.

Julkaisu sisältää runsaasti infografiikkaa aihealueittain. Infograafeissa nostetaan esiin kiinnostavia muutoksia eri ilmiöistä ja tietoja suurimmista kulutussektoreista tai merkittävimmistä tuotantomuodoista.


Total energy consumption 2021* Pie chart. Total energy consumption in Finland was 1,357 PJ in 2021*. The top 3 of the total energy consumption were wood fuels 30%, fossil oil 19% and nuclear energy 18%. 
Julkaisu ilmestyy ainoastaan englanninkielisenä pdf-julkaisuna.
Lisätietoja: energia@stat.fi