Uutisia 20.1.2023

Laatuajattelua organisaatioihin - tiedon laatukriteerit käyttöön 

Tiedon laatukriteerit ja mittaristo tulevat osaksi julkishallinnon organisaatioiden tiedon johtamista. Tilastokeskus jatkaa tiedon laatukehikkotyötä, joka käynnistyi tiedon hallinnan ja avaamisen hankkeessa (TiHA-hanke). 

Tieto on nykyaikana yksi keskeisiä talouden raaka-aineita. Saatavilla olevan tiedon määrän kasvaessa tiedon laadun arviointi nousee yhä tärkeämmäksi näkökulmaksi. Tiedon laatukriteerit on luotu helpottamaan tietoaineistojen laadun arviointia. 

”Tänä vuonna työmme keskittyy erityisesti edistämään tiedon laatukriteerien käyttöönottoa. Laatukriteereitä tuodaan tutuksi yhä laajemmin julkishallinnossa osallistumalla aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä vakiinnuttamalla viime vuonna aloitetun tiedon laadun yhteistyöverkoston toiminta”, kehittämispäällikkö Janika Tarkoma kertoo. 

Tiedon laatukriteerejä ja mittaristoa hyödyntämällä organisaatiot pystyvät tunnistamaan tietoaineistojensa laadun tilan, asettamaan laatutavoitteita resurssoinnin kohdentamiseksi ja seuraamaan tietojen laadun kehittymistä. 

Kansallisella tasolla työn tavoitteena on laatukehikon hallinta ja tutuksi tekeminen, osaamisen kehittäminen sekä käyttöönoton tuki siten, että työ olisi samansuuntaista ja tavoitteellista kaikkialla julkishallinnossa.  

”Pidemmällä aikavälillä tähtäämme siihen, että laatukehikon hyödyntäminen on integroitu onnistuneesti osaksi julkishallinnon tiedonhallintaa ja tietopolitiikkaa”, Tarkoma sanoo. 

TiHA-hankkeen aikana valmistui kaikille avoin eOppiva-koulutus Tiedon laatu – laadun merkitys ja kuvaaminen. Kurssi perehdyttää tiedon laadun näkökulmiin, käsitteistöön ja soveltamiseen.  

Soveltamisohje ja mittaristopohja tukevat yksityiskohtaisempaa tutustumista laatukriteeristöön ja niiden käyttöönottoa. Tiedon laatukuvausten tuottamista on mahdollista testata näiden materiaalien avulla. 

Tilastokeskus jakaa tukea ja vinkkejä laatukehikosta tiedon laadun yhteistyöverkoston kautta ja stat.fi/tiedonlaatu -verkkosivuston kautta. Työtä ohjaa ja rahoittaa valtiovarainministeriö.

Lisätietoja: 

Kehittämispäällikkö Janika Tarkoma p. 029 551 3381, janika.tarkoma@stat.fi
Ryhmäpäällikkö Kirsti Pohjanpää p. 029 551 2604, kirsti.pohjanpaa@stat.fi

stat.fi/tiedonlaatu 

stat.fi/tiedonlaatuverkosto 

eOppiva-kurssi: Tiedon laatu – laadun merkitys ja kuvaaminen 

Piirrosvideo: Laadukas tieto kaikkien käyttöön