Tiedon laadun yhteistyöverkosto

Verkoston tarkoitus

Tiedon laadun yhteistyöverkosto kokoaa yhteen tiedon laadun kanssa työskenteleviä tahoja, jakaa ja lisää osaamista sekä yhdessä kehittää tiedon laatua ja sen kuvaamista.

Tavoitteena on luoda aktiivinen verkosto, jossa jokainen osallistuja pääsee keskustelemaan tiedon laatuun liittyvistä kysymyksistä muiden aiheen parissa työskentelevien kanssa. Yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on osaamisen ja muiden kyvykkyyksien kehittäminen yhdessä.

Tarkoituksena on tukea organisaatioita tietovarantojensa laadun tunnistamisessa ja kuvaamisessa sekä jakaa parhaita käytäntöjä tästä. Tietovarantojemme laadun laaja tunnistaminen ja kuvaaminen antaa mahdollisuudet kehittää niiden laatua tehokkaasti.

Yhteistyöverkoston työskentely kohdentuu Tiedon laatukehikko -hankkeessa kehitettyyn tiedon laatukehikkoon, sen sisältämiin laatukriteereihin ja mittareihin sekä näiden käyttöönottoon.

Liity mukaan verkostoon

2022 aikana tiedon laatukehikko -osahanke johtaa kokeilevaa ja yhteisiä toimintamalleja kehittävää verkostoa. Vuoden lopulla kootaan yhteen näkemykset verkostotoiminnasta hankkeen jälkeen. 

Tiedon laadun yhteistyöverkosto on avoin kaikille julkishallinnon tiedon laadun kehittämisestä kiinnostuneille. Yhteistyöverkostoon on liittynyt reilut 80 jäsentä, joista suurimpina valtion hallinnon organisaatiot ja kuntasektori, mutta ilahduttavasti osallistujia on myös muualta, kuten oppilaitoksista ja yrityksistä.

Tervetuloa mukaan tiedon laadun yhteistyöverkostoon! Ilmoittautumalla mukaan saat tietoa verkoston tapaamisista ja toiminnasta ja pääset vaikuttamaan tuleviin ratkaisuihin. Ilmoittaudu verkostoon (Webropol).

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat

1.12.2022 klo 13
Teema: Katsaus vuoden 2022 verkostotyöhön ja askeleet vuoteen 2023

1.11.2022
Teema: Tietoaineistojen laadun kuvaus ja käytännön esimerkit

8.9.2022
Teema: Organisaatiotasoinen tiedon laadun hallinta ja tiedon laatukriteerien käyttöönotto – näkemyksiä ja yhteistä pohdintaa

2.5.2022 
Teema: Yhteistyön aloittaminen, kehittäminen ja tavoitteet

Menneiden tapahtumien tiivistelmät ja materiaalit

Verkostoviestit

Yhteistyöverkoston jäsenille lähetetään viesti noin kerran kuussa. Tutustu uusimpaan viestiin:

Syyskuun 2022 verkostoviesti

Lisätietoja

tiedonlaatu@stat.fi

kehittämispäällikkö Outi Ahti-Miettinen, p. 029 551 2274