Tiedon laadun yhteistyöverkosto

Verkoston tarkoitus

Tiedon laadun yhteistyöverkosto kokoaa yhteen tiedon laadun kanssa työskenteleviä tahoja, jakaa ja lisää osaamista sekä yhdessä kehittää tiedon laatua ja sen kuvaamista.

Tavoitteena on luoda aktiivinen verkosto, jossa jokainen osallistuja pääsee keskustelemaan tiedon laatuun liittyvistä kysymyksistä muiden aiheen parissa työskentelevien kanssa. Yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on osaamisen ja muiden kyvykkyyksien kehittäminen yhdessä.

Tarkoituksena on tukea organisaatioita tietovarantojensa laadun tunnistamisessa ja kuvaamisessa sekä jakaa parhaita käytäntöjä tästä. Tietovarantojemme laadun laaja tunnistaminen ja kuvaaminen antaa mahdollisuudet kehittää niiden laatua tehokkaasti.

Yhteistyöverkoston työskentely kohdentuu Tiedon laatukehikko -hankkeessa kehitettyyn tiedon laatukehikkoon, sen sisältämiin laatukriteereihin ja mittareihin sekä näiden käyttöönottoon.

Liity mukaan verkostoon

Tiedon laadun yhteistyöverkoston tarkoitus on koota yhteen tiedon laadun kanssa työskentelevät tahot, jakaa ja lisätä osaamista sekä kehittää tiedon laatua ja sen kuvaamista.

Tiedon laadun yhteistyöverkosto lähti liikkeelle keväällä 2022 kokeilevasti. Yhteistyöverkostoon on liittynyt yli sata jäsentä, joista suurimpina valtion hallinnon organisaatiot ja kuntasektori, mutta ilahduttavasti osallistujia on myös muualta, kuten oppilaitoksista ja yrityksistä. Yhteistyötä on jatkettu vuonna 2023 verkostovierailun ja virtuaalisten teematapaamisten muodossa.

Tiedon laadun yhteistyöverkosto on avoin kaikille julkishallinnon tiedon laadun kehittämisestä kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan tiedon laadun yhteistyöverkostoon! Ilmoittautumalla mukaan saat tietoa verkoston tapaamisista ja toiminnasta ja pääset vaikuttamaan käsiteltäviin teemoihin. Ilmoittaudu verkostoon (Webropol).

Tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia loppuvuonna 2023.

Menneet tapahtumat

  • 23.11.2023 Teema: Katsaus vuoden 2023 oppeihin ja tulevaan
  • 28.9.–07.11.2023 neljän tilaisuuden sarja, Tiedon laatukuvaus -piknikit teemoilla "Laatukehikon käyttöönotto organisaatioissa" ja "Onnistumistarinat"
  • 21.9.2023 Teema: Tiedon laatu tiedonhallinnan ja tietoarkkitehtuurin osana
  • 23.5.2023 Teema: Tiedon laadun merkitys automatisoituvassa maailmassa
  • 18.4.–11.5.2023 neljän tilaisuuden sarja, Tiedon laatukuvaus -piknikit
  • 13.3.2023 Teema: Tietopolitiikka ja tiedonhallinta
  • 1.12.2022 Teema: Katsaus vuoden 2022 verkostotyöhön ja askeleet vuoteen 2023
  • 1.11.2022 Teema: Tietoaineistojen laadun kuvaus ja käytännön esimerkit
  • 8.9.2022 Teema: Organisaatiotasoinen tiedon laadun hallinta ja tiedon laatukriteerien käyttöönotto – näkemyksiä ja yhteistä pohdintaa
  • 2.5.2022 Teema: Yhteistyön aloittaminen, kehittäminen ja tavoitteet

Lisätietoja

tiedonlaatu@stat.fi