Uutisia 9.6.2023

Liikenteen energiankulutus painui pandemiavuosien tasolle – vaihtoehtoisten energialähteiden käyttö kasvoi selvästi

Kotimaan liikenteen energiankulutus laski vuonna 2022. Energiaa kului ennakkotietojen mukaan neljä prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

Kaikkiaan kotimaan liikenteessä käytettiin energiaa noin 164 petajoulea. Ennakollinen kokonaismäärä oli samaa tasoa kuin pandemiavuonna 2020, jolloin kulutuksessa nähtiin historiallinen seitsemän prosentin pudotus.

Laskuun vaikutti etenkin tieliikenteen polttonesteiden kulutuksen väheneminen. Bensiinin ja dieselin yhteenlaskettu kulutus tieliikenteessä pieneni viisi prosenttia vuotta aiemmasta.

”Merkittävänä syynä kulutuksen laskuun oli energiakriisi ja siitä aiheutunut polttoaineiden hintojen nousu. Dieselin hinta nousi viime vuonna keskimäärin 41 prosenttia ja bensiinin hinta 26 prosenttia. Tieliikenne muodostaa selvästi suurimman osan kaikesta liikenteen energiankulutuksesta, joten bensapumpuilla säästäminen heijastuu suoraan koko liikenteen energiankulutukseen”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Enni Sanasvuori sanoo.

Nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteen kaikista energialähteistä laski kolmella prosenttiyksiköllä ja oli 15 prosenttia vuonna 2022. Laskuun vaikutti jakeluvelvoitteen alentaminen 18 prosentista 12 prosenttiin.

Vaihtoehtoisten energialähteiden kulutus tieliikenteessä nousi 47 prosenttia vuotta aiemmasta. Sähkön kulutus kasvoi 70 prosenttia ja biokaasun ja nesteytetyn biokaasun (LBG) peräti 122 prosenttia.

”Biokaasulla korvattiin etenkin maakaasua, jonka saatavuus heikkeni Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainassa”, Sanasvuori kertoo.

Putkikaasun tuonti Suomeen lakkasi kokonaan toukokuussa 2022. Liikenteeseen tämä heijastui maakaasun ja nesteytetyn maakaasun (LNG:n) kulutuksen 73 prosentin laskuna. Tieliikenteessä lasku oli vielä tätäkin suurempi, 94 prosenttia.

”Vaihtoehtoisten energialähteiden kokonaisosuus jäi kulutuksen kasvusta huolimatta pieneksi. Sähkön osuus tieliikenteen energiankulutuksesta oli kaksi prosenttia ja biokaasun 0,7 prosenttia.”

Siinä missä tieliikenteen energiankulutus laski, lentoliikenteessä kehitys oli päinvastaista. Lentopetrolin kulutus kasvoi 37 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

”Tätä ennen kulutus laski selvästi kahtena vuotena peräkkäin. Koronapandemian vaikutuksista toipuminen näkyi nyt kulutuksen kääntymisenä kasvuun”, Sanasvuori sanoo.

Lisätietoja: 
Tiedote: Energian hankinta ja kulutus 2022, liikenteen energiankulutus, ennakko 
Yliaktuaari Enni Sanasvuori, 029 551 3058, enni.sanasvuori@stat.fi