Uutisia 4.4.2023

Yhä useampi osa-aikainen teki osa-aikatyötä omasta halustaan vuonna 2022

Vuonna 2022 osa-aikatyötä teki 18 % kaikista palkansaajista. Osa-aikainen työ oli edelleen yleisempää naisilla kuin miehillä. Naispalkansaajista osa-aikaisia oli 24 % eli 278 000 ja miespalkansaajista 12 % eli 138 000. Edelliseen vuoteen verrattuna osa-aikatyötä tekevien naisten osuus palkansaajista pysyi lähes ennallaan, mutta miehillä osa-aikatyön osuus kasvoi hieman.

Vuonna 2022 oli 101 000 sellaista osa-aikaista palkansaajaa, jotka olisivat halunneet tehdä kokoaikaista työtä. Näistä naisia oli 65 000 ja miehiä 36 000. Joka neljäs osa-aikatyötä tekevä olisi siis halunnut kokoaikatyötä, mutta tämä osuus laski: edellisvuonna kokoaikatyötä haluavia oli lähes kolmannes. Opiskelu oli yleisin syy olla osa-aikatyössä, mutta miehillä kokoaikatyön puute oli toiseksi yleisin syy.

”Kokoaikatyön puutteen vuoksi osa-aikatyötä tekevien naisten osuus oli 24 % kaikista osa-aikatyötä tekevistä naispalkansaajista, eli pienimmillään 10 vuoteen. Osa-aikatyötä tekevillä miespalkansaajillakin kokoaikatyön puute väheni viime vuonna, vaikka osa-aikainen palkkatyö kaikkiaan lisääntyi. Miehistä 28 % ilmoitti osa-aikatyön syyksi kokoaikatyön puutteen. Vuonna 2021 osuus oli 31 % ja 2020 jopa 34 %”, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Tatu Leskinen.

Palkansaajien määrällä mitattuna osa-aikatyötä tehtiin eniten terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialoilla (89 000 henkilöä) ja seuraavaksi eniten tukku- ja vähittäiskaupan toimialoilla (71 000 henkilöä) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (39 000).

”Terveys- ja sosiaalipalveluissa palkansaajien määrä kasvoi eniten 55-74-vuotiailla. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa taas 15-24-vuotiailla. Näissä ikäryhmissä osa-aikatyö sopii usein hyvin elämäntilanteeseen ja työtä tehdään mieluummin osa-aikaisena. 15-24-vuotiailla ja 65-74-vuotiailla kokoaikatyön puute olikin selvästi harvinaisempi syy osa-aikatyölle kuin muun ikäisillä”, pohtii Leskinen.

Lisätietoa:
Katsaus: Työvoimatutkimus 2009-2022, aikasarjat
Yliaktuaari Tatu Leskinen, p. 0295 513 285