Levnadsförhållanden

Ämnesområdet omfattar statistik över mänskliga relationer, välfärd, livskvalitet, socialt deltagande och trygghet. Innehåller också statistik över olika befolkningsgruppers levnadsförhållanden.

Statistik

Fritidsdeltagande
En intervjuundersökning som utreder befolkningens fritidsintressen och samhällsengagemang, utvecklingen på dessa punkter samt olika befolkningsgruppers deltagande.
Tidsanvändning
Undersökningen om tidsanvändning är en intervjuundersökning, där deltagarna under en tvådygnsperiod noggrant för bok över sin tidsanvändning.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

  • Fritidsdeltagande 2017 (på finska, på svenska)
    30.8.2018
  • Fritidsdeltagande 2017 (på finska, på svenska)
    28.11.2018

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>