Befolkning

Ämnesområdet omfattar statistik över den i landet stadigvarande bosatta befolkningens volym, sammansättning och förändringar, t.ex. födelse, död, äktenskap, flyttningsrörelse. Ämnesområdet täcker också statistik över sysselsättning, familjer och bostadshushåll samt befolkningsprognoser efter område.

Statistik

Adoptioner
Adoptionsstatistiken omfattar barn som adopterats i Finland eller utomlands av en eller flera personer som är fast bosatta i Finland.
Avlidna
Statistiken över avlidna omfattar personer som på sin dödsdag varit fast bosatta i Finland.
Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen beskriver den framtida befolkningsutvecklingen.
Befolkningsstruktur
Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland.
Erhållande av finskt medborgarskap
Statistiken beskriver utländska medborgare som är fast bosatta i Finland och som under statistikåret beviljats finskt medborgarskap.
Familjer
Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem bor i samma bostad.
Flyttningsrörelsen
Statistiken över flyttningsrörelsen beskriver personers flyttningar.
Födda
Statistiken beskriver antalet födda och fruktsamhet efter olika bakgrundsvariabler.
Förhandsuppgifter om befolkningen
Statistiken omfattar förhandsuppgifter om befolkningsförändringar och befolkningens sammansättning.
Sysselsättning
Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning.
Ändringar i civilstånd
Statistiken över ändringar i civilstånd beskriver med hjälp av nyckeltal antalet äktenskap, äktenskapsskillnader, registrerade partnerskap, upplösningar av registrerade partnerskap vid skilsmässa eller dödsfall och ändringar i civilståndet.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Förhandsuppgifter om befolkningen 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  6.3.2018
 • Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, januari (på finska, på svenska, på engelska)
  15.3.2018
 • Befolkningsstruktur 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  29.3.2018
 • Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, februari (på finska, på svenska, på engelska)
  6.4.2018
 • Avlidna 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  17.4.2018
 • Födda 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  17.4.2018
 • Ändringar i civilstånd 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  20.4.2018
 • Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, mars (på finska, på svenska, på engelska)
  26.4.2018
 • Erhållande av finskt medborgarskap 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  17.5.2018
 • Flyttningsrörelsen 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  18.5.2018
 • Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, april (på finska, på svenska, på engelska)
  18.5.2018
 • Familjer 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  25.5.2018
 • Sysselsättning 2017, Bakgrundsuppgifter om arbetslösa (på finska, på svenska, på engelska)
  25.5.2018
 • Adoptioner 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  7.6.2018
 • Befolkningsstruktur 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  20.6.2018
 • Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, maj (på finska, på svenska, på engelska)
  21.6.2018
 • Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, juni (på finska, på svenska, på engelska)
  26.7.2018
 • Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, juli (på finska, på svenska, på engelska)
  17.8.2018
 • Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, augusti (på finska, på svenska, på engelska)
  21.9.2018
 • Sysselsättning 2016, Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser (på finska, på svenska, på engelska)
  21.9.2018
 • Befolkningsstruktur 2017, årsöversikt (på finska, på svenska, på engelska)
  1.10.2018
 • Sysselsättning 2016, Yrke och socioekonomisk ställning (på finska, på svenska, på engelska)
  19.10.2018
 • Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, september (på finska, på svenska, på engelska)
  25.10.2018
 • Avlidna 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  26.10.2018
 • Ändringar i civilstånd 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  14.11.2018
 • Befolkningsprognos 2018 (på finska, på svenska, på engelska)
  16.11.2018
 • Familjer 2017, årsöversikt (på finska, på svenska, på engelska)
  21.11.2018
 • Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, oktober (på finska, på svenska, på engelska)
  23.11.2018
 • Födda 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  4.12.2018
 • Flyttningsrörelsen 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  14.12.2018
 • Sysselsättning 2017, Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  17.12.2018
 • Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, november (på finska, på svenska, på engelska)
  20.12.2018

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>

Dela