Inkomst och konsumtion

Ämnesområdet omfattar statistik över informationssamhället, bl.a. forskning och utveckling, dess finansiering och de resurser som används för forskningen samt de patent som företagen sökt och statistik över innovationsverksamhet. Innehåller också statistik över användningen av informations- och kommunikationsteknologi samt telekommunikation.

Statistik

Hushållens förmögenhet
Förmögenhetsundersökningen beskriver hushållens förmögenhet: den totala förmögenheten, dess sammansättning och fördelning mellan olika befolkningsgrupper.
Hushållens konsumtion
Statistikcentralens konsumtionsundersökning producerar uppgifter om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om skillnader i konsumtionen efter befolkningsgrupp.
Inkomstfördelningsstatistik
Inkomstfördelningsstatistiken beskriver fördelningen av hushållens årsinkomster och inkomstskillnader mellan olika befolkningsgrupper.
Konsumenternas förtroende
Konsumenternas syn på ekonomiska frågor samt förväntningar och avsikter med anknytning till dem.
Skattepliktiga inkomster
Statistiken skattepliktiga inkomster(tidigare Inkomst och förmögenhetsstatistik) beskriver privatpersoners skattepliktiga inkomster, skulder och beskattning.
Statistik över skuldsättning
Statistiken över skuldsättning beskriver privatpersoners och bostadshushållens skulder.
Totalstatistik över inkomstfördelning
Totalstatistiken över inkomstfördelningen beskriver årsinkomsterna i registerhushållen och fördelningen av dem speciellt ur regional synvinkel.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Konsumenternas förtroende 2019, oktober (på finska, på svenska, på engelska)
  28.10.2019
 • Konsumenternas förtroende 2019, november (på finska, på svenska, på engelska)
  27.11.2019
 • Skattepliktiga inkomster 2018 (på finska, på svenska, på engelska)
  16.12.2019
 • Inkomstfördelningsstatistik 2018, inkomstskillnader (internationell jämförelse) (på finska, på svenska, på engelska)
  17.12.2019
 • Inkomstfördelningsstatistik 2018 (på finska, på svenska, på engelska)
  18.12.2019
 • Inkomstfördelningsstatistik 2018, Låg inkomst (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  19.12.2019
 • Konsumenternas förtroende 2019, december (på finska, på svenska, på engelska)
  27.12.2019

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>