Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Publicerad: 20.4.2015

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 2,0 procent i mars från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,0 procent från mars år 2014 till mars år 2015. Årsförändringen varierade efter delindex från -13,7 procent för beläggningar till 1,4 procent för bergkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, mars 2015

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 110,8 -2,0
Geokonstruktioner 108,7 -1,2
Markkonstruktioner 112,9 0,5
Bergkonstruktioner 115,1 1,4
Beläggningar 103,2 -13,7
Kommunaltekniska system 111,0 -1,3
Betongkonstruktioner 114,1 0,2
Tekniska och andra system 106,3 -1,0
Krossarbeten 1) 111,0 -1,3
Vägunderhåll 1) 113,0 1,1
Gatuunderhåll 1) 113,0 0,7
Banunderhåll 1) 111,8 -0,2
Underhåll, totalt 1) 112,7 0,7
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (202,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. mars 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/03/maku_2015_03_2015-04-20_tie_001_sv.html