Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 2:a kvartalet

Publicerad: 10.12.2014

Kostnaden för arbetad timme steg med 0,8 procent under juli-september

Under juli–september 2014 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 0,8 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 1,6 procent under juli–september 2014. Arbetskraftskostnaderna exkl. löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier, steg med 0,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under samma period steg förtjänstnivåindexet med 1,4 procent inom den privata sektorn.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Inom statssektorn sjönk arbetskraftskostnaderna med 0,1 procent under juli–september jämfört med motsvarande period året innan. Arbetskraftskostnaderna exkl. löneposter av engångsnatur var oförändrade under motsvarande period. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 1,9 procent. Inom kommunsektorn steg arbetskraftskostnaderna med 2,6 procent under juli–september 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Kostnaderna, exkl. löneposter av engångsnatur, ökade med 2,1 procent.

Utan socialförsäkringsavgifter steg kostnaden för arbetad timme med 0,6 procent inom den privata sektorn och med 2,4 procent inom kommunsektorn medan den sjönk med 0,8 procent inom statssektorn.

Vid den näringsgrensvisa beräkningen steg kostnaden för arbetad timme inom hela industrin med 0,8 procent under juli–september 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Inom den kemiska industrin steg kostnaden för arbetad timme med 0,5 procent, medan den inom skogsindustrin sjönk med 1,5 procent. Inom byggverksamhet var ökningen 3,1 procent. Inom företagstjänster var kostnaden för arbetad timme totalt sett oförändrad. Inom tjänsterna var ökningen störst inom finansierings- och försäkringsverksamhet, 4,4 procent, medan minskningen var störst inom informations- och kommunikationsverksamhet, 0,4 procent.

Den säsongrensade kostnaden för arbetad timme ökade med 1,9 procent inom hela industrin under juli–september jämfört med motsvarande period året innan. Under juli–september 2014 steg kostnaden för arbetad timme inom den kemiska industrin med 1,2 procent och inom skogsindustrin med 0,3 procent jämfört med motsvarande period året innan. Inom byggverksamhet ökade den säsongrenasde kostnaden för arbetad timme med 3,1 procent. Inom tjänster inom företagsekonomi var ökningen 0,9 procent. Inom finans- och försäkringsverksamhet ökade kostnaden för arbetad timme med 2,6 procent, medan kostnaderna inom informations- och kommunikationsverksamhet ökade med 0,3 procent.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna enligt TOL 2008, 3:a kvartalet 2014

Kod Näringsgren Arbetskraftskostnader, årsförändring
Arbetskraftskostnader Arbetskraftskostnader,
exkl. engångsposter
Arbetskraftskostnader, säsongrensade
B-S Totalt 0,8 0,9 1,6
B-E Industri 0,8 0,7 1,9
F Byggverksamhet 3,1 1,6 3,1
G-N Service 0,0 0,6 0,9
J-R Statsektorn -0,1 0,0 1,9
D-S Kommuner 2,6 2,1 ..

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (302,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/03/tvki_2014_03_2014-12-10_tie_001_sv.html