Tiedote 21.4.2005

Kuluttajabarometri maakunnittain: Kuluttajilla valoisat talousnäkymät

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Luottamusindikaattorin arvo oli 15,2. Se kasvoi edellisestä neljänneksestä 3,5 pistettä ja oli myös pari pistettä pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella. Erityisesti odotukset kuluttajien omasta talouskehityksestä olivat paremmat kuin koskaan. Lisäksi säästämismahdollisuudet olivat edelleen huippulukemissa ja odotukset maan talouden kehityksestä sekä työttömyydestä olivat muuttuneet myönteisemmiksi edelliseen neljännekseen verrattuna. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin tammi-, helmi- ja maaliskuussa 4 750 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien hyvä taloustilanne vauhdittaa ostoaikeita

Kuluttajien arviot etenkin omasta taloudestaan olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kokonaisuutena katsoen paremmat kuin koskaan. Arviot viimeisten 12 kuukauden talouskehityksestä olivat pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella ja odotukset seuraavien 12 kuukauden talouskehityksestä ennätyksellisen korkealla. Myös kotitalouksien rahatilanne oli parempi kuin koskaan.

Kuluttajien arviot kestotavaroiden ostamisen edullisuudesta olivat hyvin myönteiset. Puolet haastatelluista piti ajankohtaa ostamiselle edullisena ja vain viidesosa epäedullisena. Ostoaikeita oli runsaasti. Kotiin liittyvien hankinta-aikeiden kärjessä oli kodin sisustaminen, johon joka toinen talous aikoi sijoittaa rahaa. Neljä taloutta kymmenestä aikoi hankkia kotiin viihde-elektroniikkaa ja suunnilleen yhtä moni tehdä asuntoremontin. Joka viides aikoi ostaa kodinkoneita.

Remonttia ja sisustamista sekä viihde-elektroniikan hankintaa suunnitteli useampi kuin koskaan vastaavaan aikaan. Kodinkonehankintoja suunnittelevien määrä oli hienoisessa laskussa.

Kotitalouksien aikomukset käyttää rahaa kotiin seuraavan kuuden kuukauden aikana

Hankinta-aikeita eniten ylemmillä toimihenkilöillä ja opiskelijoilla

Ylempien toimihenkilöiden ja opiskelijoiden talouksilla oli eniten kotiin liittyviä ostoaikeita. Poikkeuksen muodostivat remonttiaikeet, joita opiskelijoilla on vähiten. Vähiten ostoaikeita oli useimmiten eläkeläistalouksilla. Eri alueista ostoaikeiden kärkiryhmässä on Uusimaa, jossa ylempien toimihenkilöiden ja opiskelijoiden talouksien suhteellinen osuus on muuta maata korkeampi.

Rahankäyttöaikomukset kodinhankintoihin maakunnittain ja väestöryhmittäin seuraavan kuuden kuukauden aikana, prosenttia kotitalouksista

Maakunta Kodin sisustus Viihde-elektroniikka** Asunnon korjaus Kodinkoneet Digisovitin tai -tv Asunto
Uusimaa 52 47 35 24 16 8
Varsinais-Suomi 47 40 35 23 14 10
Satakunta 44 30 41 19 10 5
Kanta-Häme 45 42 43 18 17 5
Pirkanmaa 51 40 38 22 14 8
Päijät-Häme 45 41 37 19 15 8
Kymenlaakso 41 34 52 22 9 8
Etelä-Karjala 36 44 38 17 12 7
Etelä-Savo 42 43 38 15 23 2
Pohjois-Savo 45 44 37 24 21 5
Pohjois-Karjala 48 41 37 16 23 10
Keski-Suomi 51 39 34 24 14 8
Etelä-Pohjanmaa 38 40 41 17 19 6
Pohjanmaa 40 41 34 18 16 7
Keski-Pohjanmaa 59 33 47 23 17 7
Pohjois-Pohjanmaa 46 39 38 20 16 8
Kainuu 39 44 33 22 15 9
Lappi 39 36 37 15 16 7
Itä-Uusimaa 38 46 44 17 20 8
Koko maa 47 42 38 21 16 8
Väestöryhmä * Kodin sisustus Viihde-elektroniikka** Asunnon korjaus Kodinkoneet Digisovitin tai -tv Asunto
Maatalousyrittäjät 27 38 50 23 18 7
Muut yrittäjät 42 39 44 18 16 11
Ylemmät toimihenkilöt 64 51 46 28 17 13
Alemmat toimihenkilöt 59 43 40 25 16 10
Työntekijät 49 43 42 22 15 8
Työttömät 44 45 28 18 17 6
Opiskelijat 58 60 23 28 20 5
Eläkeläiset 21 23 36 10 12 2
Omaa kotitaloutta hoitavat yms. 56 47 39 27 17 12
Yksinasuvat 43 43 25 20 15 5
Lapsiperheet 59 47 45 25 18 9
Muut (aikuis)taloudet 43 37 45 19 15 9
Kaikki yhteensä 47 42 38 21 16 8
*) Väestöryhmä määritellään tässä vastaajan tai vastaajan kotitalouden ominaisuuden perusteella.
**) Sisältää myös digisovittimen ja digitelevision

Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

Uusi viihde-elektroniikka yleistyy nopeasti.

Tällä hetkellä noin neljällä taloudella kymmenestä on käytössään DVD-laite tai laajakaistayhteys. Suunnilleen kolmella kymmenestä on digitaalikamera, digisovitin tai laajakuvatelevisio ja kahdella kymmenestä kamerapuhelin. Viimeisen vuoden aikana nämä laitteet ovat yleistyneet nopeasti.

Uuden viihde-elektroniikan yleisyys kotitalouksissa, helmikuu 2004 ja 2005.

Saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevan neljän kysymyksen saldoluvusta: oma ja Suomen talous, kotitalouksien säästämismahdollisuudet sekä työttömien määrä. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella välillä -100 ja 100.

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2005, 1. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus.