Tiedote 27.5.2005

Suomi lukuina 2005 -taskutilasto ilmestynyt

Tilastokeskuksen julkaisema taskutilasto Suomi lukuina 2005 on ilmestynyt. 40-sivuinen tietopaketti Suomesta ja suomalaisista esittelee tilastojen ja graafisten kuvioiden avulla niin Suomen väestöä, taloutta, teollisuutta, kulttuuria kuin vaalejakin. Mukana on myös kansainvälistä vertailutietoa.

Suomi lukuina 2005 -taskutilastot ovat painettuina saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä. Suomi lukuina -aineistot ovat suomen-, ruotsin-, englannin-, ranskan- ja saksankielisinä myös Internetissä osoitteessa http://tilastokeskus.fi/tup/suoluk//index.html

Poimintoja Suomi lukuina 2005 -taskutilastosta

 • Vuonna 2004 koko väestöstä 37 prosenttia oli yli 50-vuotiaita, alle 15-vuotiaita oli 17 prosenttia. Vuoden lopussa väkiluku oli 5,2 miljoonaa.
 • Äidinkielenään ruotsia puhuvia oli viime vuonna 5,5 prosenttia väestöstä, venäjä oli äidinkielenä 0,7 prosentilla.
 • Suomessa asui vuoden 2004 lopussa 108 346 ulkomaalaista. Eniten oli venäläisiä, 24 626 henkilöä, ja toiseksi eniten virolaisia, 13 978 henkilöä.
 • Vuonna 2003 Suomessa oli kaikkiaan 228 422 yritystä, jotka työllistivät yhteensä 1 308 000 henkilöä. Yrityksistä 93 prosenttia oli alle 10 työntekijän yrityksiä. Nämä työllistivät 24 prosenttia yritysten kokonaistyövoimasta. Yli 500 työntekijän yrityksiä oli 259 eli 0,1 prosenttia yrityksistä. Ne työllistivät 30 prosenttia yritysten koko työvoimasta.
 • Maatilojen (yli 1 ha) keskimääräinen peltoala oli viime vuonna 31,4 hehtaaria. Maatiloja oli kaikkiaan 70 983 eli 7 907 tilaa vähemmän kuin vuonna 2000 ja 58 131 vähemmän kuin vuonna 1990.
 • Ydinenergian osuus energian kokonaiskulutuksesta oli viime vuonna ennakkotietojen mukaan 16 prosenttia eli sama kuin vuotta aiemmin. Öljyn osuus oli 25 prosenttia ja puuperäisten polttoaineiden osuus 20 prosenttia energiankulutuksesta.
 • Vuonna 2004 EU:n osuus Suomen tuonnista oli ennakkotietojen mukaan 59 prosenttia ja viennistä 58 prosenttia. Kehitysmaiden osuus tuonnista oli 13 prosenttia ja viennistä 16 prosenttia.
 • Asuinneliömetrin keskihinta oli omakotitaloissa viime vuonna 1 037 euroa, tonttien keskihinta oli 7,9 euroa neliömetriltä.
 • Joukkoliikenteen osuus kotimaanliikenteen henkilökilometreistä oli 17 prosenttia ja henkilöautojen osuus 82 prosenttia vuonna 2004. Vastaavat luvut vuonna 1990 olivat 20 ja 78 prosenttia.
 • Julkisen kehitysavun osuus bruttokansantulosta oli vuonna 2004 ennakkotietojen mukaan 0,35 prosenttia eli sama kuin kahtena edellisenä vuonna.
 • Eläkkeensaajien keskieläke vuonna 2003 oli 1 027 euroa kuukaudessa. Miehet saivat eläkettä keskimäärin 30 prosenttia enemmän kuin naiset. Miesten keskieläke oli 1 182 euroa ja naisten 911 euroa.
 • Viime vuoden kesäkuussa Helsingin keskilämpötila oli 13,3 °C eli 1,5 °C vuosien 1971-2000 keskiarvoa alhaisempi.

Lähde: Suomi lukuina 2005. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Eila Laakso (09) 1734 2509, eila.laakso@tilastokeskus.fi
Tilaukset: myynti@tilastokeskus.fi, (09) 1734 2011