Pressmeddelande 27.5.2005

Fickstatistiken Finland i siffror 2005 har utkommit

Statistikcentralens Finland i siffror 2005 har utkommit. Det datapaket på 40 sidor som gäller Finland och finländare presenterar med hjälp av statistik och grafiska figurer såväl Finlands befolkning, ekonomi, industri, kultur som val. Fickstatistiken innehåller också internationella jämförelseuppgifter.

Fickstatistiken Finland i siffror 2005 finns i tryckt form tillgänglig på finska, svenska och engelska. Materialen i Finland i siffror finns på finska, svenska, engelska, franska och tyska också på Internet under adressen http://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/index_sv.html

Axplock ur fickstatistiken Finland i siffror 2005

 • År 2004 var 37 procent av hela befolkningen över 50-åringar, 17 procent var under 15 år. I slutet av året var folkmängden 5,2 miljoner.
 • Andelen personer som talade svenska som sitt modersmål var i fjol 5,5 procent av befolkningen, 0,7 procent hade ryska som modersmål.
 • I slutet av år 2004 bodde det 108 346 utlänningar i Finland. Mest fanns det ryssar, 24 626 personer, och näst mest ester, 13 978 personer.
 • År 2003 fanns det totalt 228 422 företag i Finland, som sysselsatte sammanlagt 1 308 000 personer. Av företagen var 93 procent företag med färre än 10 arbetstagare. Dessa sysselsatte 24 procent av den totala arbetskraften på företagen. Det fanns 259 företag med fler än 500 arbetstagare, dvs. 0,1 procent av företagen. Dessa sysselsatte 30 procent av företagens totala arbetskraft.
 • Den genomsnittliga åkerarealen av gårdar (över 1 ha) var i fjol 31,4 hektar. Det fanns totalt 70 983 gårdar, dvs. 7 907 gårdar mindre än år 2000 och 58 131 mindre än år 1990.
 • Enlig förhandsuppgifterna var kärnenergins andel av totalförbrukningen av energi i fjol 16 procent, dvs. den samma som året innan. Andelen olja var 25 procent och andelen träbaserade bränslen 20 procent av energiförbrukningen.
 • Enligt förhandsuppgifterna var EU:s andel av importen till Finland 59 procent och av exporten 58 procent år 2004. Utvecklingsländernas andel av importen var 13 procent och av exporten 16 procent.
 • Medelpriset för bostadskvadratmetern i egnahemshus var i fjol 1 037 euro, medelpriset för tomter 7,9 euro per kvadratmeter.
 • Kollektivtrafikens andel av inrikestrafikens personkilometer var 17 procent och personbilarnas andel 82 procent år 2004. Motsvarande siffror år 1990 var 20 och 78 procent.
 • År 2004 var det offentliga utvecklingsbiståndets andel av bruttonationalinkomsten enligt förhandsuppgifterna 0,35 procent, dvs. den samma som under de två föregående åren.
 • År 2003 var medelpensionen för pensionstagare 1 027 euro i månaden. Männen fick i medeltal 30 procent mera i pension än kvinnorna. Männens medelpension var 1 182 euro och kvinnornas 911 euro.
 • I juni i fjol var medeltemperaturen i Helsingfors 13,3°C, dvs. 1,5°C lägre än medeltemperaturen för åren 1971-2000.

Källa: Finland i siffror 2005. Statistikcentralen.

Mera information: Eila Laakso (09) 1734 2509, eila.laakso@tilastokeskus.fi
Beställningar: myynti@tilastokeskus.fi, (09) 1734 2011