Tiedote 29.6.2005

Nimitysuutinen Tilastokeskuksesta:
Ilkka Hyppönen tilastotuotannon ylijohtajaksi

Valtiotieteen kandidaatti Ilkka Hyppönen on nimitetty Tilastokeskuksen tilastotuotannon ylijohtajaksi 1.8.2005 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Tilastotuotannon ylijohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää tilastotuotannon yhtenäisyyttä, tuloksellisuutta ja prosesseja vastaamaan kehittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia tietotarpeita.

Hyppönen on työskennellyt vuodesta 1968 lähtien Tilastokeskuksessa toimien monipuolisesti erilaisissa tuotanto-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. 1990-luvun alussa hän työskenteli tietotekniikkajohtajana, sen jälkeen yritystilastojen tilastojohtajana ja viimeksi Yritysten suhdanteet -yksikön tilastojohtajana vuodesta 1997 alkaen. Hän on myös ollut jäsenenä useissa Tilastokeskuksen toimintaa kehittävissä työryhmissä ja osallistunut alansa kansainväliseen yhteistyöhön muun muassa ECE:n ja OECD:n puitteissa sekä EU:n neuvoston ja komission työryhmissä.

Lisätietoja:
Tiedotuspäällikkö Heli Mikkelä, p. (09) 1734 2235, s-posti: etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi