Pressmeddelande 29.6.2005

Utnämning vid Statistikcentralen:
Ilkka Hyppönen överdirektör för statistikproduktionen

Politices kandidat Ilkka Hyppönen har utnämnts till överdirektör för statistikproduktionen vid Statistikcentralen för en femårsperiod fr.o.m. 1.8.2005. Hans uppgift är att leda och utveckla statistikproduktionens enhetlighet, resultat och processer på så sätt att de motsvarar internationella och inhemska informationsbehov.

Hyppönen har sedan år 1968 arbetat vid Statistikcentralen i olika produktions-, utvecklings- och ledningsuppgifter. I början av 1990-talet arbetade han som datateknikdirektör och därefter som statistikdirektör för företagsstatistik. Senast, fr.o.m. år 1997, har han arbetat som statistikdirektör för enheten Företagskonjunkturer. Han har också varit medlem i flera arbetsgrupper för utveckling av Statistikcentralens verksamhet och deltagit i internationellt samarbete inom sin bransch bl.a. inom ECE och OECD samt i EU-rådets och -kommissionens arbetsgrupper.

Förfrågningar:
Kommunikationschef Heli Mikkelä, tfn (09) 1734 2235, e-post: förnamn.efternamn@stat.fi