Tiedote 22.1.2008

Työllisyys ja työttömyys joulukuussa 2007

- Työllisiä 32 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 69,5 prosenttia
- Työttömyysaste 6,0 prosenttia, työttömänä 158 000 henkeä
- Työnvälityksessä 29 000 uutta avointa työpaikkaa
- Vuonna 2007 keskimäärin 48 000 työllistä enemmän kuin vuonna 2006

Työllisiä oli joulukuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 490 000, mikä oli 32 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyys lisääntyi yksityisellä sektorilla. Palkansaajien määrä kasvoi ja yrittäjien määrä pysyi lähes ennallaan. Työllisten määrä lisääntyi Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä ja väheni Itä-Suomen ja Lapin lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli joulukuussa 69,5 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 70,2 prosenttia ja naisten työllisyysaste 68,7 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 70,2 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 12/2006 - 12/2007, tuhatta henkeä

  Joulukuu 2007 Joulukuu 2006 MUUTOS, %
12/06 - 12/07
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 490 2 458 1,3
 - palkansaajat 2 176 2 147 1,4
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 314 311 0,9
 Työllisyysaste, % 69,5 69,1 0,32
 Työttömät 1 158 168 -5,6
 Työttömyysaste, % 6,0 6,4 -0,42
 Työvoima yhteensä 2 648 2 625 0,9
 Työvoimaosuus, % 66,3 66,1 0,22
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 343 1 345 -0,2
 - opiskelijat 358 364 -1,9
 - kotitaloustyössä 88 99 -11,0
 
 Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 219 247 -11,2
 - yli vuoden työttömänä olleet 48 59 -19,1
 Tukitoimenpitein työllistetyt 33 38 -12,2
 Työvoimakoulutuksessa 28 29 -2,5
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 15 16 -4,9
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 29 30 -3,7
 Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2007 joulukuussa 158 000, mikä oli 10 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työttömyysaste oli 6,0 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi *) oli joulukuussa 6,7 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 4,5 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 13,5 prosenttia. 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli joulukuussa 11,3 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi *) oli 16,4 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellätyöllisiä oli keskimäärin 2 485 000 henkeä eli 47 000 enemmän kuin vuoden 2006 vastaavana aikana. Palkansaajien määrä kasvoi ja yrittäjien määrä pysyi lähes ennallaan. Työttömiä puolestaan oli 161 000 henkeä, mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuoden 2006 loka-joulukuussa.

Vuonna 2007työllisiä oli työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin 2 492 000 henkeä eli 48 000 enemmän kuin vuonna 2006. Työttömiä puolestaan oli vuonna 2007 keskimäärin 183 000 eli 21 000 vähemmän kuin vuonna 2006.

Työvoimatoimistoissa oli joulukuun 2007 lopussa kaikkiaan 219 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 28 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 2,9 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 22 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin joulukuussa 29 000 uutta avointa työpaikkaa eli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi joulukuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Joulukuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 14 000 henkeä.

*) Katso kausitasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Lisätietoja: Tilastokeskus: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434. Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työ- ja elinkeinoministeriö: Petri Syvänen 010 60 48050, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)