Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kausitasoitettu trendi ja sen käytön rajoitukset

Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla pyritään poistamaan työvoimatutkimuksen työllisyys- ja työttömyysluvuissa vuosittain säännöllisenä toistuva kausivaihtelu. Vaihtelua aiheuttavat varsinkin kesätyöt ja kausiluontoiset työt kuten maatalouden, rakentamisen ja matkailualan työt. Työvoimatutkimuksessa kausitasoituksen tuloksena saadaan nk. trendi, joka ei sisällä vuoden sisäistä kausivaihtelua. Pitkän aikavälin kehityksen suunta sekä suhdannevaihtelu ovat paremmin havaittavissa trendistä kuin tasoittamattomista kuukausiluvuista (kuvio 1).

Kuvio 1. Työlliset, trendi ja tasoittamaton sarja (laskemisajankohta marraskuu 2006)

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Koska trendin viimeisimmät luvut voivat muuttua voimakkaastikin, tämä rajoittaa niiden käyttöä. Puolen vuoden takaisten kuukausien trendiarvot muuttuvat enää hyvin vähän.

Kuvio 2. havainnollistaa, miten tuoreimman tiedon lisääminen muuttaa trendin viimeisimpiä lukuja. Kuvioon on piirretty neljä eri kuukausina laskettua trendiä, jotka kuvaavat työllisten lukumäärän kehitystä vuonna 2006. Kuviosta näkyy, kuinka myöhemmin laskettu trendi poikkeaa aiempien trendien viimeisistä luvuista. Trendiluvuista päätelmiä tehtäessä on tämä viimeisimpien lukujen ennakollinen luonne syytä ottaa huomioon.

Kuvio 2. Neljänä eri ajankohtana laskettu työllisten trendi vuonna 2006

Työvoimatutkimuksen sarjojen trendit on laskettu TRAMO/SEATS-menetelmällä.

Katso lisätietoja kausitasoituksesta ja trendeistä:
http://tilastokeskus.fi/tup/verkkokoulu/data/tvt/04/08/index.html ja
http://tilastokeskus.fi/tk/tt/laatuatilastoissa/lm021300/sp_fi.html.


Päivitetty 19.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html