Julkisten hyvinvointipalvelujen arvo kotitalouksille

  1. Palveluiden arvo lisätään tuloihin
  2. Palveluiden käytöstä tuoretta tietoa
  3. Onko hyvinvointipalveluilla hintalappu?
  4. Hyötyjiä ovat erityisesti lapsiperheet
  5. Keskituloiset hyötyvät euromääräisesti eniten
  6. Suurituloisimmat käyttävät palveluita vähiten
  7. Euroissa laskettu etuus jakaantuu melko tasaisesti
  8. Palvelut ovat osa tulonjakopolitiikkaa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Onko hyvinvointipalveluilla hintalappu?

Kulutustutkimuksissa hyvinvointipalvelujen arvoa on mitattu kysymällä kotitalouksilta ensin koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelujen käytöstä. Erilaisista hallinnollisista rekistereistä ja erillisistä selvityksistä on tämän jälkeen kerätty tietoja palvelujen tuottamisen yksikkökustannuksista. Palvelun käytöstä kotitaloudelle laskettu hyöty on kyseisen palvelun tuotantokustannushinta vähennettynä mahdollisesti maksetulla käyttömaksulla.

Voidaan sanoa, että useimmille palveluille löytyy hintalappu melko helpostikin. Julkisten menojen kustannustilastointi ja seuranta on yksityiskohtaista. Esimerkiksi opetusministeriön ja opetushallinnon tietokannoista eri koulutusmuotojen yksikkökustannuksista on tietoa alueittain, koulutusalan mukaan ja niin edelleen. Esimerkiksi peruskouluopetuksen kustannus oppilasta kohden on koko maassa runsaat 5 700 euroa. Kalleinta se on Lapissa, yli 6 600 euroa oppilasta kohden.

Vastaavasti yliopisto-opetus maksaa keskimäärin vajaat 7 500 euroa, mutta opintosuuntien väliset erot ovat suuria. Lääketieteellisissä tiedekunnissa, mukaan lukien hammas- ja eläinlääketiede, opiskelu saattaa olla kaksi ja jopa kolme kertaa kalliimpaa kuin keskimäärin. Halvimmaksi tulee opiskelu humanistisissa, teologisissa, yhteiskuntatieteellisissä ja oikeustieteellisissä tiedekunnissa.

Kattavia terveyshuollon kustannustietoja julkaisee Stakesissa toimiva Terveystaloustieteen keskus (CHESS). Sosiaalipalvelujen kustannuksista saadaan Stakesin lisäksi tietoa kuntien omista selvityksistä ja Tilastokeskuksen kuntien taloustilastosta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.3.2009