Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Px-investeringsslagskodlista

 •  
  • Px-koderna används för presentation av statistiska uppgifter i tabellform. De bygger i allmänhet på standardklassificeringar. Koderna har kompletterats med enhetliga summaklasser och okända klasser samt med egna summaklasser eller kombinationsklasser som statistikgrenarna använder i sina tabeller.

Klasser (11)


 • SSS Totalt ...
  • D D Direktinvesteringar ...
  • D1 D1 Direktinvesteringar, skulder till direktinvesteringsföretag ...
  • D2 D2 Direktinvesteringar, skulder till investerare ...
  • D3 D3 Direktinvesteringar, skulder till partnerföretag ...
  • P P Portföljinvesteringar ...
  • O O Övriga investeringar ...
  • F F Finansiella derivat och anställningsoptioner ...
  • R R Valutareserv ...
   • SSSXD SSSXD Alla funktionella kategorier utom direktinvesteringar ...