Kommunerna 2014


 •  
  • Kommunerna i Finland 2014
  • Syftet med regionindelningarna i statistiken är att beskriva regionala variationer av fenomenen och regionstrukturen. I likhet med de flesta regionindelningar baserar sig kommunindelningen på en administrativ regional indelning.

   Kommunen är grundenheten för de flesta statistikgrenar. Systemet för kommunindelning kan utöver i statistikföring också användas i andra datasystem. Kommunernas sifferbeteckning tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata enligt rekommendationerna för den offentliga förvaltningen. År 2014 är antalet kommuner i Finland 320.

   Kommunerna, de ekonomiska regionerna, landskapen och den statistiska kommungrupperingen är de viktigaste områdesindelningar som används inom statistikväsendet i Finland. Andra vanliga kommunbaserade indelningar i statistikgrenarna är storområdena, regionförvaltningsverken (RFV) och närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) Kommuntypsindelningar är bl.a. dyrhets-, bärkrafts-, språk- och kommunformsindelning.

Alternativ utsikt