Byggnadsklassificering 1994

012 Hus med två bostäder

Parhus och egnahem i två våningar med två bostäder. [1]


...