Byggnadsklassificering 1994

013 Övriga fristående småhus

Speciellt byggnader som hör till äldre byggnadsbestånd och som inte kan föras i ovannämnda klasser. [1]


...