Byggnadsklassificering 1994

211 Centralsjukhus

Universitetssjukhus och andra centralsjukhus. [1]


...