Byggnadsklassificering 1994

613 Byggnader för samhällsteknik

Byggnader för gas-, vatten- och avfallsanläggningar. [1]


...