Byggnadsklassificering 1994

J Industribyggnader

Produktionsbyggnader inom industrin inklusive byggnader inom gruvindustrin som är belägna ovan jord samt el-, gas- och vattenförsörjningsbyggnader.

Hit förs inte:

Kontors- och förvaltningsbyggnader inom industrin hör till klass 151 och lagerbyggnaderna till klass 711. [1]


...